DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI


Agenția de Servicii Sociale Comunitare ALTERNATIVA

 • Agenția de Servicii Sociale Comunitare Alternativa Proiect finantat prin Programul PHARE 2001 - Coeziune Economică şi Socială, Schema de Investiţii în servicii sociale, valoare proiect 219 450 Euro. Proiectul a fost derulat în perioada 30.11.2003 - 31.05.2005. Proiectul, a vizat în primul rând noi servicii sociale pentru comunitatea locală defavorizată, constând în: servicii tip centru de zi pentru vârstnici singuri, în dificultate (socializare, recreere, terapie ocupațională, etc.), și servicii specifice centrelor de zi pentru copii cu dizabilități.
 • Centrul de zi pentru copii “Prietenii scolii” proiect finantat prin Programul de Vecinatate Romania- Moldova PHARE CBC 2006, cod RO2006/018-447.01.01.40, aplicat în anul 2009, valoare de 149.088 euro. Proiectul a avut ca scop promovarea cooperării transfrontaliere, implicit dezvoltarea sistemelor de asistenţă socială din Municipiul Galaţi şi oraşul Cahul, înfiinţarea centrului de zi ”Prietenii Şcolii” destinat copiilor şcolarizaţi proveniţi din familii cu venituri reduse şi care reprezintă risc de abandon şcolar
 • NOU – in implementare : Modernizarea Centrului multifuncțional de Servicii Socio-medicale pentru persoanele vârstnice, proiect finantat prin PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007 – 2013, AXA prioritară 1 – Sprijinirea Dezvoltării durabile a oraselor - poli urbani de creștere, Domeniul Major de Intervenție – planuri integrate de dezvoltare urbană. Valoare proiect 4.549.848,79 lei. Prin proiect se extind serviciile de tip centru de zi pentru varstnici la o capacitate de 100 beneficiari, se amenajeaza sala de club, sali terapie, cabinet de consiliere juridică, cabinet consiliere psihologică, cabinet consiliere socială, sală kinetoterapie. Se vor dezvolta serviciile alternative de îngrijire a persoanei vârstnice la domiciliu pentru un numar de 50 de beneficiari si servicii de monitorizare virtuală a stării vârstnicului prin introducerea ASISTENTULUI VIRTUAL la domiciliu pentru 40 dintre cazurile de vârstnici asistaţi.

Agentia de Servicii Sociale Comunitare Alternativa este serviciu de asistenta sociala fara personalitate juridica, aflat in subordinea Centrului Multifunctional de Servicii Sociale. Serviciile asigurate de Agentia Alternativa sunt specifice Centrelor de zi, fiind destinate persoanelor care traiesc in propria locuinta, avand ca scop prevenirea si depasirea unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta, vizand cresterea calitatii vietii grupurilor vulnerabile.

In prezent, ca urmare a proiectelor derulate, a sustenabilității și dezvoltării serviciilor existente, în cadrul Agenției sunt asigurate patru categorii majore de servicii de asistenţă socială, respectiv:

Date de contact:
 • Adresa: Galati, Str. Basarabiei, nr 26
 • Telefon/Fax: 0236 479425
 • Email: agentia_galati@yahoo.com

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 18.206.12.157

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Resurse Umane si Salarizare : +40 0236/307786
 • Indemnizatie si Alocatie de stat : +40 0236/307796
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi