CENTRUL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST


  Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost este constituit ca serviciu social pentru persoanele aflate în situații de dificultate extrema cu scopul reintegrării în familia de proveniență sau în alte instituții de profil ce pot asigura asistență socială pentru o perioadă nedeterminată, pentru satisfacerea nevoilor primare ale persoanelor fără adăpost, în sensul înlăturării cauzelor şi rezolvării parțiale sau totale a efectelor marginalizării sociale, sau după caz la redobândirea capacităților de viață independentă a persoanelor beneficiare.

Scopul serviciului social:

Centrul de Urgență funcționează în subordinea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri, în conformitate cu Hotărârea nr. 127/28.03.2017, cod serviciu social 8790 CR-PAFA-I, ca instituție publică de asistență socială fără personalitate juridică, acreditată conform Certificatului de Acreditare seria AF, nr. 0005777/06.07.2018.

Servicii oferite:

 • cazare pe perioadă determinată;
 • îngrijire şi menaj;
 • consiliere în vederea reintegrării socio-profesionale;
 • consiliere psihologică–suport emoțional;
 • sprijin în vederea obținerii actelor de identitate sau stare civilă;
 • facilitarea accesului la alte tipuri de prestații şi servicii sociale;
 • accesarea unor cursuri de calificare/recalificare/reconversie;
 • servicii de asistenta medicala primară.

Serviciul nostru funcționează cu un număr total de 44 de locuri, perioada de ședere este determinate, de un an de zile cu posibilitatea prelungirii cu încă un an, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale acestuia.


CATEGORII DE BENEFICIARI:

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Urgență acordate sunt persoane care indiferent de sex, etnie, religie, vârstă, care din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar-economic, juridic ori din cauza unor situații de forță majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuți, se află în incapacitate de a susține o locuință în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituții sau penitenciare de unde urmează ca întrun termen scurt, (în termen de 2 luni) să fie externate, respectiv eliberate si nu au domiciliu ori reședință.


CONDIȚIILE DE ACCES/ADMITERE:

Criterii de selectie a beneficiarilor

Criterii de eligibilitate :

 • vârsta minimă de 18 ani;
 • să aibă domiciliul stabil pe raza municipiului Galați;
 • starea de sănătate fizică și mentală să îi permită inserția în colectivitate;
 • persoana să fie autonomă, capabilă să se autodeservească;
 • să nu fie dependentă de alcool, droguri;
 • nu pot fi admise în centru persoanele pentru care furnizarea serviciilor sociale a încetat din motive disciplinare.
 • să nu deţină în proprietate o locuinţă sau să nu fi înstrăinat o locuinţă în ultimii 3 ani;
 • sa nu dețină/ sa nu fi deținut în ultimul an depozite bancare personale mai mari de 3000 lei
 • sa nu fi refuzat atribuirea unei locuințe sociale/ANL;
 • să fie lipsit de sprijin familial;

Documente necesare:

 • cerere tip;
 • acte de identitate și de stare civilă;
 • avizul medicului psihiatru - cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată;
 • aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie;
 • radiografie pulmonară;
 • fișă de examen medical;
 • dovezi privind veniturile realizate;
 • alte acte solicitate după specificul fiecărui caz, în funcție de relevanța lor în cadrul dosarului.

DOCUMENTE CONSULTATIVE:

Date de contact

 • Adresa: Str. Mihai Bravu nr. 3, Galati, Romania
 • Telefon: 0725-335-876

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 44.210.85.190

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Resurse Umane si Salarizare : +40 0236/307786
 • Indemnizatie si Alocatie de stat : +40 0236/307796
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi