CENTRUL MEDICO SOCIAL PECHEA

Proiecte implementate in perioada 2010-2014

 • Programul Phare 2004-2006 Coeziune Economică si Socială Dezvoltare Resurse Umane. Măsuri de Incluziune Socială. Valoare 144 580 Euro, perioada 02.05.2008 - 30.04.2009. Centrul de instruire Viza pentru un alt standard de viata Proiectul a asigurat formarea profesională și dezvoltarea abilităților personale, prin activități de socializare, managementul timpului, planificarea carierei, autocunoaștere, comunicare socială și abilități sociale, managementul informațiilor și al învățării, relaționare, etc, pentru 30 persoane cu dizabilităţi cu vârsta între 18 - 40 ani din județul Galați.
  Responsabili elaborare/management proiect: Lazarescu Liliana- Director centru, Palade Viorica- Director Directia Administratie Publica Locala, Macovei Ecaterina, Alupoaie Mihaela, Dumitrache Tanţa.
 • Programul Operational Regional, Axa prioritara 3, DMI 3.2 Valoare proiect 3.496.132,16 lei -Dezvoltarea si Extinderea Centrului Medico Social Pechea. Perioada de derulare 09.04.2010 –08.04.2015. In cadrul proiectului s-a reabilitat actualul imobil al Centrului Medico-Social Pechea fiind amenajate cabinete medicale, cabinet de consiliere sociala si consilere psihologica, sala kinetoterapie utilata si dotata la standarde si s-a extins centrul prin construirea unui nou corp de cladire unde vor fi amenajate alte 20 camere de locuit pentru 40 de persoane si un atelier de terapie ocupationala. Responsabili elaborare/management proiect: Lazarescu Liliana- Director centru, Palade Viorica- Director Directia Administratie Publica Locala, Macovei Ecaterina, Alupoae Mihaela, Dumitrache Tanţa.

CMS PECHEA - Unitate de asistenta medico-sociala cu personalitate juridica, acreditata sa furnizeze urmatoarele servicii:

 • servicii de gazduire pe durata nedeterminata
 • asistenta medicala si ingrijire
 • asistenta paleativa

Procedura de acces la serviciile centrului

Criterii de selectie a beneficiarilor :

Pot obtine calitatea de asistat al centrului, in limita locurilor disponibile si a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite, persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • varsta minima: 18 ani;
 • domiciliul in Municipiul Galati;
 • nu are spatiu corespunzator de locuit sau mentinerea la domiciliu nu este posibila din motive socio-medicale;
 • starea psihica si fizica sa ii permita insertia in colectivitate;
 • nu si-a instrainat de buna voie locuinta, inainte de depunerea cererii de internare;
 • necesita ingrijire specializata din punct de vedere medical;
 • nu are familie sau sustinatori legali,iar in cazul in care exista sustinatori legali acestia nu-si pot indeplini obligatiile de intretinere datorita starii de sanatate, situatiei economice sau sarcinilor familiale;
 • sa aiba referinte bune din partea comunitatii (sa nu fie cunoscut cu antecedente personale-violenta, consum de alcool, etc.)

Internarea se face pe perioada nedeterminata dar nu are caracter definitiv.

Au prioritate la internare persoanele care se afla intr-una din situatiile urmatoare :

 • veteran de razboi;
 • urmas de veteran de razboi;
 • deportat;
 • fosti detinuti politici;
 • diagnosticat de medicul de specialitate cu afectiune psihica usoara.

Documente necesare

In vederea internarii in CENTRUL MEDICO-SOCIAL PECHEA solicitantii de servicii sociale trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

 • cerere de inregistrata la CMS Pechea
 • copie după actul de identitate (domiciliul stabil in municipiul Galati)
 • copie după certificatul de nastere;
 • copie dupa certificatul de casatorie;
 • copie act deces sotie/sot ,dupa caz;
 • hotarare definitiva de divort dupa caz;
 • actul casei conform cu domiciliul stabil;
 • actele de concesiune,loc de inhumare, daca exista;
 • actele de indentitate ale descendentilor si membrillor de familie;
 • adeverinta de venit eliberata de administratia finaciara Galati;
 • adeverinta cu bunurile mobile si imobile, eliberata de administratia financiara Galati;
 • adeverinte de venit ale descendentilor de familie;
 • declaratia notariala privind lipsa sutinatorilor legali, dupa caz;
 • declaratia notariala privind asumarea obligatiei de imormantare, data de sustinatorul legal,dupa caz;
 • in cazul batranilor fara discernamant ,este obligatorie anexarea copie dupa actul de curatela;
 • decizia de internare
 • adeverinta medicala ca nu sufera de boli contagioase;
 • copie dupa fisa medicala;
 • examen psihiatric insotit de avizul medicului specialist ca poate locui in colectivitate
 • analize medicale: examen coproparazitologic; examen coprobacteoriologic; ; test HIV; test VDRL; Rx –pulmonar

Documente consultative:

Date de contact:


 • Adresa:Str Suhurlui, nr 81, Pechea,Jud Galati
 • Telefon/Fax: 0337/521002
 • Email: cmspechea@gmail.com

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 44.210.85.190

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Resurse Umane si Salarizare : +40 0236/307786
 • Indemnizatie si Alocatie de stat : +40 0236/307796
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi