Fundatia Familia Galati
Centrul de zi pentru copii aflaţi în dificultate - Fundaţia “Familia”
Prevenirea marginalizării sociale, îmbunătăţirea statutului socio-economic al familiilor, identificarea şi angajarea persoanelor şomere din familiile beneficiare, îmbunătăţirea relaţiilor familiale, îmbunătăţirea atitudinii faţă de şcoală a părinţilor, prevenirea abandonului şcolar pentru copii, îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, încurajarea participării la viaţa socială şi însuşirea de comportamente civice şi morale adecvate vârstei copiilor. Citeste mai multe
Fundatia Cuvantul Intruchipat
Centrul Comunitar “LA VALE” pentru copii defavorizaţi -Fundaţia “Cuvântul Întrupat”
Prevenirea abandonului şcolar /familial, înscrierea copiilor în forme de învăţământ; acordarea de rechizite, haine şi hrană pentru aceştia; favorizarea integrării sociale, şcolare şi profesionale a copiilor/tinerilor aflaţi în dificultate, stimularea responsabilităţii şi participării în comunitate; consilierea preventivă a familiei referitor la abandonul şcolar şi familial, informarea şi conştientizarea comunităţii. Citeste mai multe
Fundatia Inima de copil
Centrul Rezidenţial de fete “Sf.Vasile cel Mare” - Asociaţia Filantropică Creştin Ortodoxă “Sf. Vasile cel Mare
Sprijinirea minorelor/tinerelor cu rezultate foarte bune la învăţătură, dar care provin din familiile ce nu le pot susţine din punct de vedere material şi financiar, ameliorarea relaţiilor intrafamiliale, stimularea relaţiilor dintre ele şi comunitate, în vederea unei mai bune socializări şi intregrări în cadrul acesteia, imbunătăţirea rezultatele şcolare şi a comportamentului asistatelor. Se asigură condiţii necesare pentru satisfacerea nevoilor de educaţie, informare, documentare, dezvoltare personală, asistatele căpătând mai multă încredere şi fiind sprijinite în vederea completării educaţiei şi reintegrării sociale. Citeste mai multe
Fundatia Inima de copil
Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale “Speranţa”- Asociaţia Filantropică Creştin Ortodoxă “Sf. Vasile cel Mare”
Serviciile de hrană, asistenţă medicală, meditaţii, consiliere au fost asigurate conform standardelor în vigoare. Beneficiarii centrului găsesc ambientul necesar şi climatul adecvat pentru satisfacerea nevoilor de hrană, acces la educaţie, informare, documentare, activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, comunicând între ei din ce în ce mai bine, căpătând mai multă încredere în propriile forţe, îmbunătăţindu-şi situaţia şcolară şi ajungând să-şi stabilească anumite obiective pe care să le poată transforma în certitudini. Citeste mai multe
Fundatia Inima de copil
Centrul de zi “Împreună” pentru copii defavorizaţi
Îmbunătăţire vizibilă a situaţiei şcolare la majoritatea copiilor din cadrul centrului de zi. Îmbunătăţirea alimentaţiei şi sprijinirea cu bunuri materiale pentru copii, cultivarea sentimentului de solidaritate între generaţii prin organizarea de acţiuni comune. Promotor a numeroase acţiuni şi manifestări dedicate promovării incluziunii sociale a categoriilor defavorizate. Citeste mai multe
Fundatia Inima de copil
Centrul de zi pentru copii - Parohia “Sf. Spiridon”
Satisfacerea nevoilor de informare, educaţie, comunicare, hrana pentru copii asistaţi. Serviciile au ca rezultate prevenirea abandonului şcolar, reducerea fenomenului de marginalizare socială, completarea alimentaţiei, îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale copiilor asistaţi, îmbunătăţirea încrederii în sine şi facilitarea unei mai bune relaţionari cu alţi copii, cu personalul didactic, cu familia. Citeste mai multe
Fundatia Familia
Centru comunitar pentru victime ale violenţei în familie
Prevenirea marginalizării sociale, a crescut gradul de conştientizare a mamelor, copiilor, femeilor, victime ale violenţei în familie privind necesitatea declarării actelor de violenţă şi cunoaşterea drepturilor, s-a oferit suport pe termen lung pentru femei şi copii – victime ale violenţei în familie, fiind inclusă asistenţa specializată în situaţii de criză pe perioada de derulare a proiectului. S-a promovat dialogul public în vederea conştientizării la nivelul comunităţii a urmărilor negative ale violenţei în familie, promovarea de iniţiative pentru rezolvarea problematicii sociale a victimelor violenţei în familie din municipiul Galaţi. Citeste mai multe

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 44.210.85.190

Date contact
  • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
  • Telefon: +40 0236/307729
  • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
  • Resurse Umane si Salarizare : +40 0236/307786
  • Indemnizatie si Alocatie de stat : +40 0236/307796
  • Fax: +40 0236/307799
  • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi