PROIECTE ELABORATE SAU IMPLEMENTATE IN CADRUL DIRECTIEI, CU FINANŢARE DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE, IN PERIOADA DE PREADERARE SI POSTADERARE 2003-2014


I. Proiecte finanţate în perioada de PREADERARE – începând cu anul 2003

Centrul Social Integrat “Sprijin la greu”
PROGRAMUL PHARE Ricop RO 9904

Agenția Comunitară de Servicii Sociale ALTERNATIVA

Agenția Comunitară de Servicii Sociale ALTERNATIVA
Programul PHARE 2001 - Coeziune Economică şi Socială, Schema de Investiţii în servicii sociale.

Centrul de Reabilitare și Recuperare Socio – Medicală

Centrul de Reabilitare și Recuperare Socio – Medicală
Programul PHARE 2001 - Coeziune Economică şi Socială, Schema de Investiţii în servicii sociale.

Bătrânii de lângă noi

“Bătrânii de lângă noi“
Programul PHARE 2004-2006 Coeziune economica si sociala.

Centrul Social Comunitar pentru Familii în dificultate

“Centrul Social Comunitar pentru Familii în dificultate“
Programul PHARE 2004-2006 Coeziune economica si sociala.

Centrul Social Comunitar pentru Familii în dificultate

Centrul de Urgență “Șansa”
Programul de interes național "Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgenta"

Instruirea funcționarilor publici în scopul sprijinirii procesului de dezvoltare economică

“Instruirea funcționarilor publici în scopul sprijinirii procesului de dezvoltare economică”
Programul PHARE 2002

II. Proiecte finanţate în perioada POSTADERARE - proiecte destinate dezvoltării serviciilor si îmbunătățirii serviciilor sociale, prin aplicarea fondurilor nerambursabile sau programelor naţionale
Instruirea funcționarilor publici în scopul sprijinirii procesului de dezvoltare economică

“Prietenii școlii”
PROGRAMUL DE VECINĂTATE ROMÂNIA – MOLDOVA PHARE CBC 2006, cod RO2006/018-447.01.01.40

Centrul de Zi pentru Copii – Parohia Sf. Spiridon

“Centrul de Zi pentru Copii – Parohia Sf. Spiridon”
Programul PHARE2006/018-147.04.02.

Centrul Multifunctional de Servicii Sociale ”Speranța pentru vârsta a III-a

Centrul Multifunctional de Servicii Sociale ”Speranța pentru vârsta a III-a"
Programul PHARE 2006/018-147.04.02.

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale “Speranța”
PHARE 2006/018-147.04.02

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale

Modernizarea Clădirilor Căminului Pentru Persoanele Vârstnice SF. Spiridon
Programul Operațional Regional Axa prioritară 3 DMI 3.2.

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale

Dezvoltarea si Extinderea Centrului Medico Social Galati
Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3 DMI 3.2

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale

Să înțelegem autismul
Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 Prioritatea 3 „Promovarea activităților people-to-people” Măsura 3.1.

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale

Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice
Programul de Vecinătate România – Republica Moldova 2004 – 2005 Phare CBC 2005, 136 926 Euro, derulare în perioada 30.11.2007 - 29.11.2008

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale

Viza pentru un alt standard de viaţă
Programul Phare 2004-2006 Coeziune Economică si Socială Dezvoltare Resurse Umane

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale

Centrul Multifuncţional pentru tineri aflaţi în situaţii de risc - ZIMBRU 2
PROGRAMUL DE FINANTARE: Programul pentru tinerii aflaţi în situaţii de risc

III.Proiecte finalizate în 2014
Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale

Modernizarea si extinderea Centrului multifuncţional de recuperare KIDS
PROGRAMUL DE FINANTARE: Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3, DMI 3.2.

IV. Proiecte în derulare în 2014
Modernizarea Centrului multifuncțional de Servicii Socio-medicale pentru persoanele vârstnice

Modernizarea Centrului multifuncțional de Servicii Socio-medicale pentru persoanele vârstnice
PROGRAMUL DE FINANTARE: Programul operațional regional 2007 – 2013, AXA prioritară 1

Dezvoltarea și Extinderea Centrului Medico Social Pechea

Dezvoltarea și Extinderea Centrului Medico Social Pechea
SURSA DE FINANTARE - Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3, DMI 3.2. Grup țintă 40 persoane

Inființarea Centrului Alzheimer și reabilitarea serviciilor conexe Centrului Medico Social Galați

Inființarea Centrului Alzheimer și reabilitarea serviciilor conexe Centrului Medico Social Galați
SURSA DE FINANTARE - Programul Operational Regional, Axa prioritară 3, DMI 3.2. Grup țintă 30 persoane cu Alzheimer. Valoare proiect 3.499.670,08 lei. Perioada de derulare 08.05.2012 - 07.06.2015

Centrul multifuncțional Help-Modernizare Cantina de Ajutor Social Galați

Centrul multifuncțional Help-Modernizare Cantina de Ajutor Social Galați
SURSA DE FINANŢARE: Programul operațional regional 2007 – 2013,AXA prioritară 1 –Sprijinirea Dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție –planuri integrate de dezvoltare urbană).

Centrul de zi pentru copii cu autism din municipiul Galați

Centrul de zi pentru copii cu autism din municipiul Galați
SURSA DE FINANTARE - Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3, DMI 3.2. Valoarea proiectului 2.599.263,41 lei.

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 44.210.85.190

Date contact
  • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
  • Telefon: +40 0236/307729
  • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
  • Resurse Umane si Salarizare : +40 0236/307786
  • Indemnizatie si Alocatie de stat : +40 0236/307796
  • Fax: +40 0236/307799
  • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi