CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE “SF SPIRIDON”

Proiecte implementate:

 • Programul Operational Regional, Axa prioritata 3, DMI 3.2. Contract Nr. 475/30.07.2009 Modernizarea Cladirilor Caminului Pentru Persoanele Varstnice “SF Spiridon”, Perioada de derulare: 30.07.2009-30.09.2010. Proiectul a vizat creşterea calităţii serviciilor sociale specializate acordate prin Căminul pentru Persoane Vârstnice Sf. Spiridon pentru un număr de 160 de beneficiari, transformarea/adaptarea unor spaţii existente în vederea înfiinţării cabinetului de psihologie şi a cabinetului de kintetoterapie; creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea parametrilor de funcţionare a centralei termice existente şi a instalaţiilor sanitare, electrice şi de ventilaţie a clădirii Căminului pentru Persoane Vârstnice Sf. Spiridon, conform standardelor în domeniu; îmbunătăţirea gradului de confort şi funcţionalitate al imobilelor în care funcţionează Căminul pentru Persoane Vârstnice Sf. Spiridon; reorganizarea/recompartimentarea internă a imobilului principal al căminului în vederea depăşirii standardelor minime de furnizare a serviciilor sociale prin înfiinţarea secţiei de persoane dependente şi semidependente. Valoare proiect 3 499 473 Lei lei.
  Responsabili elaborare/management proiect: Subașu Adrian - Director Centru, Palade Viorica - Director Directia Administratie Publică Locală, Macovei Ecaterina, Pana Alina, Paun Cosmin, Bogdan Ardean.

Institutie de interes public cu personalitate juridica, ce asigura sprijin si asistenta persoanelor varstnice, pentru prevenirea marginalizarii sociale a acestora. Scopul institutiei - asigurarea de conditii decente de viata si ingrijire persoanelor varstnice in dificultate, in scopul mentinerii unei vieti normale, cu respectarea drepturilor fundamentale, cresterea sanselor recuperarii si integrarii acestora in familie ori comunitate sau prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea persoanei varstnice.

Serviciile acordate :

 • gazduire pe perioada nedeterminata
 • asistenta medicala si ingrijire
 • servicii socio-medicale – terapie de recuperare neuromotorie (kinetoterapie)
 • consiliere juridica
 • consiliere sociala
 • asistenta paleativa

Procedura de acces la serviciile centrului

Criterii de selectie a beneficiarilor :

Pot obtine calitatea de asistat al centrului, in limita locurilor disponibile si a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite,persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • să aibă vârsta legală de pensionare
 • să aibă calitatea de pensionar
 • domiciliul în municipiul Galaţi
 • nu are spaţiu corespunzător de locuit sau menţinerea la domiciliu nu este posibilă din motive socio – medicale
 • starea psihică să îi permită inserţia în colectivitate
 • nu şi-a înstrăinat de bunăvoie locuinţa, înainte de depunerea cererii de internare
 • necesită îngrijire specializată din punct de vedere medical
 • nu are familie sau susţinătorii legali, iar în cazul în care există susţinători legali, aceştia nu-şi pot îndeplini obligaţiile de întreţinere datorită stării de sănătate, situaţiei economice sau sarcinilor familiale
 • să aibă referinţe bune din partea comunităţii (să nu fie cunoscut cu antecedente personale – violenţă, consum de alcool, etc.);
Internarea se face pe perioada nedeterminata dar nu are caracter definitiv.

Au prioritate la internare persoanele care se afla intr-una din situatiile urmatoare:

 • veteran de razboi
 • urmas de veteran de razboi
 • deportat
 • fosti detinuti politici
 • diagnosticat de medicul specialist cu afectiune psihica usoara

Documente necesare:

In vederea internarii in CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE “SF. SPIRIDON”, solicitantii de servicii sociale trebuie sa prezinte urmatoarele documente :

 • cerere tip inregistrata la centru
 • copie după actul de identitate (domiciliul stabil in municipiul Galati
 • copie după decizia de pensionare
 • cuponul de pensie din luna in care se depune cererea
 • certificatul de nastere (copie +original, originalul se restituie)
 • certificatul de casatorie (copie +original, originalul se restituie)
 • Alte acte medicale
 • certificat de incadrare in grad de handicap (copie +original, originalul se restituie)
 • act deces soţ/soţie, după caz (copie +original, originalul se restituie)
 • hotarare definitiva de divort dupa caz (copie +original, originalul se restituie)
 • actul casei conform cu domiciliul stabil(copie +original, originalul se restituie)
 • actele de concesiune,loc de inhumare,daca exista(copie +original, originalul se restituie)
 • actele de indentitate ale descendentilor si membrillor de familie (copie +original, originalul se restituie)
 • adeverinte de venit pe baza cărora să poată fi calculat venitul /membru de familie pentru fiecare descendent
 • adeverinta de venit eliberata de administratia finaciara Galati pe anul financiar incheiat
 • adeverinta cu bunurile mobile si imobile,eliberata de administratia financiara Galati
 • declaratia notariala privind lipsa sutinatorilor legali, dupa caz;
 • declaratia notariala privind asumarea obligatiei de imormantare, data de sustinatorul legal,dupa caz
 • declaratia notariala privind sustinerea morala, financiara si materiala
 • copie actul de curatela (in cazul varstnicilor fara discernamant)
 • Acte si analize medicale
 • examen coproparazitologic
 • examen coprobacteoriologic
 • test HIV/ SIDA
 • VDRL sau RPR
 • Radioscopie pulmonara -Spital TBC Galaţi (str. Ştiinţei nr. 117), Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei (str. Brăilei nr. 177), Spitalul General CFR Galaţi (str. Alexandru Moruzzi, Nr. 5-7)
 • Adeverinţă medicală că nu suferă de boli infecto-contagioase şi dermato-venerice (eliberata de medicul de familie)
 • Adeverință medicală care să ateste antecedentele personale patologice și tratamentele urmate (eliberata de medicul de familie)
 • examen psihiatric insotit de avizul medicului specialist ca poate locui in colectivitate (medic psihiatru)

DOCUMENTE CONSULTATIVE:

Date de contact:
 • Adresa:Str. Domneasca nr. 160 C, Galati
 • Telefon/Fax: 0236/479414
 • Email: caminspiridon@gmail.com

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 44.210.85.190

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Resurse Umane si Salarizare : +40 0236/307786
 • Indemnizatie si Alocatie de stat : +40 0236/307796
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi