DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI


CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE SERVICII SOCIALE GALATI (CMSS) - CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA GALATI

Proiecte implementate:

 • Programul PHARE 2004-2006 Coeziune economica si sociala, Schema de Investiţii în servicii sociale.Un pas important pentru îmbunătățirea serviciilor furnizate în regim rezidențial pentru persoanele vârstnice în dificultate cu afecțiuni cronice, a fost făcut prin proiectul- Bătrânii de lângă noi - proiect derulat prin Centrul de îngrijire și asistența nr. 65, (în prezent Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galaţi).Proiectul a vizat ca beneficiari vârstnicii cu diverse tipuri de afecțiuni, atât somatice, cât si psihice, urmărind extinderea capacității de cazare a centrului prin amenajarea și dotarea unui nou pavilion, având valoarea de 25 568 Euro Euro, și fiind derulat în perioada 30.11.2003-31.05.2005. (link Centrul Multifuncțional).
  Responsabili elaborare/management proiect: Filoti Mihaela- Director Centru, Palade Viorica-Director Directia Administratie Publica Locala, Axente Corina,Serea Carmen, Stamate Silvia, Dimofte Nicoleta.
 • Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3 DMI 3.2. Titlul proiectului “Dezvoltarea si Extinderea Centrului Medico Social Galati” , avand valoarea de 672 850.26 Euro, fiind derulat in perioada 23.06.2010 – 22.11.2011. Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale a funcţionat ca azil de bătrâni în Galaţi, încă din anul 1902. În timp, clădirea a necesitat în repetate rânduri lucrări de renovare si reparaţii. Prin proiect, cu sprijinul finanţării REGIO, Centrul a fost renovat, reparat şi extins cu un nou corp de clădire complet dotat, mărindu-şi, astfel, capacitatea cu 18 locuri. Proiectul de renovare și extindere a Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați a permis construirea unui nou corp de clădire cu două etaje care cuprinde nouă camere de locuit cu cate două locuri fiecare și cu baie proprie, distribuite pe fiecare etaj. Parterul clădirii are o nouă sală de mese cu 40 de locuri, bucătăria fiind complet utilată. Investiția a permis de asemenea amenajarea centrului cu sală de masaj, sală kinetoterapie, punct farmaceutic, cabinet medical, ateliere ocupaționale. Standardele de calitate ale serviciilor oferite au putut fi ridicate prin aceste îmbunătățiri și prin noile dotări funcționale din cadrul clădirii noi amenajate prin proiect cât și prin îmbunătățirea serviciilor și dotărilor aduse de proiect (echipamente recuperare, bucătărie, aparatura audio video) în cadrul centrului existent. Rezidenții centrului beneficiază în prezent de condiții mult îmbunătățite de viață și îngrijire, ca urmare a acestei finanțări.
  Responsabili elaborare/management proiect: Filoti Mihaela- Director Centru, Dafinoiu Daniela – Sef Centru, Palade Viorica - Director Directia Administratie Publica Locala, Macovei Ecaterina, Ionescu Ionica, Alupoae Mihaela.
 • Programul Operational Regional, Axa prioritară 3, DMI 3.2. prin intermediul unei finantari nerambursabile a permis infiintarea Centrului Alzheimer și reabilitarea serviciilor conexe Centrului Medico Social Galați.In atentia proiectului se afla categoria sociala a vârstnicilor, atât din punct de vedere al veniturilor lunare foarte mici, al nevoilor socio-medicale identificate şi a gradului de dependenţă faţă de aceste servicii cât şi al ofertei existente de servicii sociale şi socio-medicale la nivel local. Serviciile propuse în cadrul proiectului, prin CENTRUL ALZHEIMER aduc îmbunătăţiri majore infrastructurii serviciilor sociale existente, asigurând servicii sociale specializate ce vor duce la creşterea calităţii vieţii vârstnicilor cu aceasta afecţiune, respectându-se imperativul european al egalităţii de şanse şi al calităţii serviciilor oferite. Valoare proiect 3.499.670,08 lei. Perioada de derulare 08.05.2012 - 07.06.2015.
  Responsabili elaborare/management proiect: Palade Viorica-Director Directia Administratie Publica Locala, Maxin Suciu Mioara, Macovei Ecaterina, Alupoae Mihaela, Filoti Mihaela - Director Centru, Ionescu Ionica, Iftimiu Daniela- Sef Centru.

Centrul de Ingrijire si Asistenta este o institutie rezidentiala ce asigura ingrijire temporara sau permanenta pentru persoane adulte cu handicap (locomotori, neuropsihici, bolnavi Alzheimer) bolnavi cronici somatici si psihici, persoane aflate in dificultate, cu domiciliu in Municipiul Galati, inclusiv persoane varstnice care necesita ingrijire medicala permanenta, supraveghere si tratament, care nu se poate realiza la domiciliu. Serviciile se acorda si persoanelor fara rude, venituri mici sau cu membrii familiei in imposibilitatea de a-i ingriji si care au nevoie de protectie sociala, precum si persoane cu situatii deosebite rezultate din anchetele sociale ale unitatii sau ale serviciului de specialitate al Primariei.

Servicii acordate de Centrul de Ingrijire si Asistenta:

 • servicii de asistenta medicala si ingrijire
 • gazduire pe perioada nedeterminata
 • asistenta paleativa

Ca urmare a derularii unor proiecte cu finantare nerambursabila, serviciile unitatii au fost suplimentate, asigurand in prezent si servicii servicii sociomedicale de recuperare prin kinetoterapie, masaj, ergoterapie, servicii de socializare si activitati de grup, consiliere psihologica si sociala.

Procedura de acces la serviciile centrului

Criterii de selectie a beneficiarilor :

Pot obtine calitatea de asistat al centrului, in limita locurilor disponibile si a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite, beneficiarii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • varsta minima: 18 ani
 • domiciliul in Municipiul Galati, cu cel putin un an de zile inainte de depunerea cererii
 • nu are spatiu corespunzator de locuit sau mentinerea la domiciliu nu este posibila din motive socio-medicale
 • starea psihica si fizica sa ii permita insertia in colectivitate
 • nu si-a instrainat de bunavoie locuinta, pe parcursul ultimilor 3 ani, inainte de depunerea cererii de internare
 • necesita ingrijire specializata din punct de vedere medical
 • nu are familie sau sustinatori legali, iar in cazul in care exista sustinatori legali, acestia nu-si pot indeplini obligatiile de intretinere datorita starii de sanatate, situatiei economice sau sarcinilor familial
Internarea se face pe perioada nedeterminata dar nu are caracter definitiv.

Au prioritate la internare persoanele care se afla intr-una din situatiile urmatoare:

 • veteran de razboi
 • urmas de veteran de razboi
 • deportat
 • fosti detinuti politici
 • diagnosticat de medicul specialist cu afectiune psihica usoara

Documente necesare

 • Cerere solicitare de internare
 • Ancheta sociala
 • Buletin de identitate (domiciliul stabil in Galati)
 • Analize medicale : RBV, Radiografie pulmonara, coprocultura, test HIV
 • Ultimul bilet de iesire din spital
 • Avizul medicului psihiatru
 • Referat medical (scrisoare medicala) a medicului de familie cu starea actuala a bolnavului care sa justifice solicitarea de internare
 • Copii dupa :
  • Buletin de identitate
  • Certificat de nastere
  • Certificat de casatorie
  • Certificat de deces (dupa caz pentru sot/sotie)
  • Hotarare de divort (dupa caz)
  • Certificat de nastere si carte de identitate – sustinatori legali- unde este cazul
  • Decizie de pensionare
  • Contractul casei sau act de vanzare/cumparare
 • Adeverinta de venit de la administratia financiara de stat
 • Cupon pensie luna anterioara/alte dovezi ale veniturilor încasate lunar (cupon indemnizaţie de handicap, indemnizaţie soţ supravieţuitor, indemnizaţie veteran de război sau văduvă de război, etc.);
 • Declaratie pe proprie raspundere in cazul in care solicitantul nu are rude de gradul I

Documente consultative

Date de contact:


Director: Stresina Nina
Contabil sef: Vitelariu Steriana
------------------------------------------------------
 • Adresa:Str. Domneasca, nr 160, Galati
 • Telefon/Fax: 0236/ 479415,410493
 • Email: centrul_msgal@yahoo.com

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 3.236.46.172

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Resurse Umane si Salarizare : +40 0236/307786
 • Indemnizatie si Alocatie de stat : +40 0236/307796
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi