CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE RECUPERARE “KIDS”

Proiecte implementate:

 • Centrul KIDS a fost creat ca urmare a unui proiect cu finantare nerambursabila in cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007 – 2013, Axa prioritară 3 : „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” Domeniul major de intervenţie 3.2 - „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”. Valoare proiect 3.407.644.43 lei.

Proiectul a extins și modernizat serviciile oferite de Agenția de Servicii Sociale Comunitare “Alternativa” prin înființarea Centrului Multifuncţional de Recuperare KIDS Galaţi în imobilul din strada Constructorilor, nr. 29. In cadrul centrului s-a amenajat o sală de kinetoterapie, un bazin pentru hidrokinetoterapie, sală de ergoterapie, sală consiliere socială și psihologică ce vor deservi copii cu dizabilități neuro psiho motorii.

Centrul KIDS este institutie de interes public fara personalitate juridica, aflata in subordinea Centrului Multifunctional de Servicii Sociale, constituit ca serviciu medico-social de abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare scolara, cu activitati de ingrijire pentru copiii cu dizabilitati, cat si activitati de sprijin, consiliere, educare pentru parinti sau reprezentantii legali, precum si pentru alte persoane care au in ingrijire copii cu dizabilitati pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, in scopul cresterii calitatii vietii.

Serviciile acordate - servicii socio – medicale si servicii sociale destinate copiilor cu deficiente neuro–psiho-motorii din municipiul Galati si anume:

 • servicii de consiliere sociala, psihologica si terapie de grup in vederea integrarii acestora in viata sociala
 • servicii de kinetoterapie si masaj terapeutic
 • servicii de hidrokinetoterapie
 • servicii de ergoterapie
 • logopedie
 • servicii de educatie si instruire scolara

Procedura de acces la serviciile centrului

Criterii de selectie a beneficiarilor :

Pot obtine calitatea de asistat al centrului, in limita locurilor disponibile si a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite, beneficiarii copii care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • Beneficiarii copii cu deficiente neuro-psiho-motorii cu vârsta între 1 luna si 18 ani, cu diferite dizabilitati grave:
  • Pareze
  • Paralizii
  • Spasticitate musculara
  • Hemiplegii
  • Intarziere mintala asociata cu grave deficiente de vorbire
  • Autism
  • aflaţi în situaţii de dificultate, care au domiciliul sau au fost identificaţi pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Galati
 • Beneficiarii Centrului sunt
  • copii proveniţi din familii dezavantajate, cu probleme socio- economice (someri, locuinta improprie, nivel de trai scazut, familii cu multi copii si/sau venituri insuficiente)
  • copii proveniti din familii monoparentale
  • copii reintegrati in familia naturala

Documente necesare:

 • cerere inregistrata la Centrul Kids
 • copie după actul de identitate (al parintilor )
 • copie după certificatul de nastere
 • exudat faringian
 • examen coproparazitologic
 • Aviz epidemiologic (eliberat de catre medicul de familie)
 • Alte acte medicale
 • adeverinta de venit eliberate de catre angajator sau adeverinte de venit eliberate de administratia finaciara Galati ca nu incasati venituri impozabile

Documente consultative

 • cerere acces la serviciile centrului Kids
 • ancheta sociala
 • fisa de evaluare
 • fisa de deschidere a cazului
 • Fisa de evaluare individuala
 • plan individualizat
 • chestionar de satisfactie
 • ROF KIDS – HCL 118/2013
 • Regulament intern Centrul KIDS
Date de contact:
 • Adresa:Str. Constructorilor, nr. 29., Galati
 • Telefon/Fax: 0336/104644
 • Email: centrul_msgal@yahoo.com

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 18.232.179.5

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Resurse Umane si Salarizare : +40 0236/307786
 • Indemnizatie si Alocatie de stat : +40 0236/307796
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi