CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII PENTRU TINERI

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri este o instituție publică de asistență socială, cu personalitate juridică, înființată prin H.C.L. nr. 113/20.10.2016 și administrată de Primăria Municipiului Galați – Direcția de Asistență Socială.
Serviciul social "Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri" cod serviciu social 8790CRT - I, este acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000693/22.05.2014, și deține Licența de funcționare seria LF nr. 004195, CIF 37210133.

Scopul serviciului social:

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri este un serviciu social înființat cu scopul de a preveni/combate riscul marginalizării sociale a persoanelor tinere aflate în situație de dificultate extremă și de a crea, dezvolta și aplica un ansamblu de măsuri și proceduri menite să ducă la formarea, dezvoltarea, îmbunătățirea sau redobândirea capacităților de viață independentă a persoanelor beneficiare.

Servicii oferite:

 • găzduire pe perioadă determinată
 • îngrijire personală;
 • educare;
 • consiliere psihologică și suport educational;
 • consiliere socială și juridică;
 • supraveghere;
 • reintegrare familială și comunitară;
 • socializare și activități culturale;
 • facilitarea accesului la serviciile Cantinei de Ajutor Social și oferirea posibilității beneficiarilor de a-și prepara singuri hrana zilnică;
 • consiliere și orientare vocațională;
 • dezvoltare abilități de viață independentă;
 • menaj;
 • curățenie.

Perioada de cazare este determinată, de 1 an, cu posibilitatea prelungirii succesive cu câte un an, fără a depăși perioada de maxim 5 ani, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale acestuia.

CATEGORII DE BENEFICIARI:

Persoanele tinere defavorizate, cu vârsta până la 35 de ani, fără venit sau care beneficiază doar de prestații sociale acordate în conformitate cu legile speciale aflate în vigoare și care se încadrează în una din următoarele categorii:

 • tineri cu vârsta de peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului cu dificultăți de integrare socială;
 • mamele tinere victime ale violenței în familie, singure cu copii, care au nevoie de suport pentru întreținerea unei familii din care agresorul nu mai face parte;
 • persoanele de etnie romă supuse excluziunii sociale, care nu au acces la același nivel cu majoritatea populației la servicii de sănătate și educație, și condiții de locuire;
 • beneficiarii de venit minim garantat;
 • persoanele aflate anterior în detenție care nu beneficiază de suport din partea familiei.

CONDIȚIILE DE ACCES/ADMITERE:

Criterii de selectie a beneficiarilor

Criterii de eligibilitate :

 • vârsta minimă 18 ani împliniți, maxim 35 ani;
 • domiciliul pe raza municipiului Galați;
 • să nu dețină în proprietate o locuință sau să nu fi înstrăinat o locuință în ultimii 5 ani;
 • să fie lipsit de sprijin familial;
 • starea de sănătate fizică și mentală să îi permită inserția în colectivitate;
 • cursant/absolvent al unei forme de învățământ;
 • persoana să fie autonomă, capabilă să se autodeservească;
 • au prioritate persoanele care fac dovada absolvirii unui curs de formare profesională/recalificare organizat în cadrul proiectului - Centru comunitar de servicii sociale din str. Științei nr.26, Galați;
 • nu pot fi readmise în centru persoanele pentru care contractul de servicii a încetat din motive disciplinare;
 • nu pot avea acces în centru persoanele care au beneficiat de servicii sociale în alte centre și cărora le-a încetat contractul de servicii din motive disciplinare.

Documente necesare:

 • cererea de admitere, semnată de beneficiar, în original;
 • fișă de evaluare individuală;
 • acte de identitate și de stare civilă;
 • anchetă socială completată în mod obligatoriu cu informații culese din mediul de relație și de habitație;
 • avizul medicului psihatru - cu respectarea prevederilor Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu afecțiuni psihice nr.487/2002, republicată;
 • aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie;
 • radiografie pulmonară;
 • evaluare psihologică realizată de psihologul centrului;
 • acte doveditoare ale veniturilor realizate;
 • adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Galați;
 • angajament de bună purtare;
 • contractul de furnizare de servicii, semnat de părți, în original;
 • alte acte solicitate după specificul fiecărui caz, în funcție de relevanța lor în cadrul dosarului.

Documente consultative: DOCUMENTE CONSULTATIVE

Date de contact:


 • Adresa: Galati, str Stiintei nr. 26
 • Telefon/Fax: 0336/802052
 • Email: cmsstgl@gmail.com
 • Director, Viorica - Liliana Colac

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 75.101.220.230

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi