DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI


Compartimentul de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice

Proiecte implementate

 • Programul PHARE 2001 - Coeziune Economică şi Socială, Schema de Investiţii în servicii sociale.In cadrul programului a fost finantat proiectul “Centrul de Reabilitare și Recuperare Socio – Medicală“ care a vizat dezvoltarea serviciilor de fizioterapie si recuperare medicala și intervenția prin servicii de îngrijire la domiciliu, proiectul avand valoare de 221 000 Euro și fiind derulat în perioada 30. 11. 2003 - 31. 05 2005. Proiectul a avut în vedere nevoile persoanelor vârstnice în special a acelora dependente de servicii de recuperare medicală, cu vârsta minima de 60 de ani, cu dizabilități locomotorii, cu venituri lunare/persoană sub salariul minim brut pe economie, aflate în situație de risc social. Ca impact, proiectul a adus pentru comunitate nu doar sporirea eficienței și calității actului medical de recuperare prin aportul de echipamente medicale, recompartimentare și reorganizarea centrului, ci și reabilitarea (consolidarea) corpului de clădire folosit de Centrul de Balneo-fizioterapie Galați în clădirea Băii Comunale Galați. Continuitatea proiectului s-a asigurat prin preluarea activităților și a beneficiarilor de către Centrul de Balneo-fizioterapie Galați. Serviciile de îngrijire la domiciliu au fost continuate prin Agenția de Servicii Sociale Comunitare Alternativa.
  Responsabili elaborare/management proiect: Stamate Doina - Director Economic, Palade Viorica - Director Directia Administratie Publică Locală, Filoti Mihaela - Director Centru, Suciu Mioara.
 • Programul de Vecinătate România – Republica Moldova 2004 – 2005 Phare CBC 2005 a permis implementarea unui nou proiect social: “Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice” cu o valoare de 136 926 Euro, proiect derulat în perioada 30.11.2007 - 29.11.2008. Proiectul a vizat constituirea unui model de lucru și cooperare transfrontalieră între specialiști cu activități în domeniul asigurării de servicii sociale, perfecționarea și instruirea personalului de lucru pentru activitatea de asistență, consiliere, îngrijire și recuperare/ reabilitare vârstnici și îmbunătățirea serviciilor destinate persoanelor vârstnice dezavantajate socio-medical din municipiul Galați și Cahul. Ca urmare a proiectului au fost imbunatatite serviciile de ingrijire furnizate persoanelor varstnice in municipiul Galati.
  Responsabili elaborare/management proiect: Palade Viorica- Director Directia Administratie Publică Locală, Macovei Ecaterina, Alupoaie Mihaela, Iftimie Daniela- Sef Centru, Sindile Mihai.
 • PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007 – 2013, AXA prioritară 1 – Sprijinirea Dezvoltării durabile a oraselor - poli urbani de creștere, Domeniul Major de Intervenție – planuri integrate de dezvoltare urbană. In cadrul programului este in implementare proiectul Modernizarea Centrului multifuncțional de Servicii Socio-medicale pentru persoanele vârstnice avand o valoare de 4.549.848,79 lei. Prin proiect se extind serviciile de tip centru de zi pentru varstnici la o capacitate de 100 beneficiari, se amenajeaza sala de club, sali terapie, cabinet de consiliere juridică, cabinet consiliere psihologică, cabinet consiliere socială, sală kinetoterapie. Se vor dezvolta serviciile alternative de îngrijire a persoanei vârstnice la domiciliu ale Agentiei Alternativa, pentru un numar de 50 de beneficiari si servicii de monitorizare virtuală a stării vârstnicului prin introducerea ASISTENTULUI VIRTUAL la domiciliu pentru 40 dintre cazurile de vârstnici asistaţi.
  Responsabili elaborare/management proiect: Palade Viorica -Director Directia Administratie Publică Locală, Maxin Suciu Mioara, Iftimiu Daniela- Sef Centru, Macovei Ecaterina, Alupoaie Mihaela, Lacatuş Miţa

Servicii acordate:

 • servicii sociale si servicii specializate de natura sociala si socio-medicala – ingrijire la domiciliu
 • consiliere sociala, psihologica
 • servicii de suport emotional

Activitati derulate:

întreținere a locuinței, ajutor pentru menaj, spălătorie și călcătorie la sediu, îngrijirea locuinței și gospodăriei, servicii de îngrijire a persoanei vârstnice la domiciliu - prepararea hranei, sprijin pentru plata unor servicii și obligații curente, ajutor pentru realizarea igienei personale, însoțirea la cabinete medicale pentru tratamente specifice, kinetoterapie, masaj, asistență medicală și monitorizare generală a stării de sănătate, consiliere psihologică, juridică, ajutor pentru deplasarea în interior, obtinerea de drepturi legale.

Procedura de acces la serviciile centrului

Criterii de selectie a beneficiarilor

Pot obtine calitatea de asistat al centrului, in limita locurilor disponibile si a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite, beneficiarii varstnici care indeplinesc urmatoarele conditii: :

 • Varsta peste 60 de ani,
 • Domiciliul in municipiul Galati,
 • Venitul pana la nivelul salariului minim brut pe tara/membru de familie
 • Necesita ingrijire specializata din punct de vedere socio-medical
 • Nu are familie sau sustinatori legali sau daca acestia exista, nu-si pot indeplini obligatiile de intretinere datorita starii de sanatate, situatiei economice sau sarcinilor familiale
 • Bolnavi cronici netransmisibili sau persoane cu handicap, posesoare a certificatului de incadrare in grad de handicap
 • Sa nu fie cuprinsi in forme similare de protectie, forme organizate in regim privat, nonguvernamental sau de stat

Documente necesare in original:

 • Cerere solicitare servicii
 • Cupoane de pensie aferente veniturilor încasate lunar (cupon indemnizaţie de handicap, indemnizaţie soţ supravieţuitor, indemnizaţie veteran de război sau văduvă de război, etc.);
 • Acte de indentitate;
 • Acte medicale;

Documente consultative:

Date de contact:
 • Adresa: Galati, Str. Basarabiei, nr 26
 • Telefon/Fax: 0236 479425
 • Email: agentia_galati@yahoo.com

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 18.206.12.157

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Resurse Umane si Salarizare : +40 0236/307786
 • Indemnizatie si Alocatie de stat : +40 0236/307796
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi