Centrul de zi pentru copii “Prietenii Şcolii”

Proiecte implementate

 • PROGRAMUL DE VECINĂTATE ROMÂNIA – MOLDOVA PHARE CBC 2006, cod RO2006/018-447.01.01.40, Proiect cu finantare nerambursabila, aplicat în anul 2009, titlul proiectului. Având o valoare de 149.088 euro. Proiectul a avut ca scop promovarea cooperării transfrontaliere, implicit dezvoltarea sistemelor de asistenţă socială din Municipiul Galaţi şi oraşul Cahul, înfiinţarea centrului de zi ”Prietenii Şcolii” destinat copiilor şcolarizaţi proveniţi din familii cu venituri reduse şi care reprezintă risc de abandon şcolar. Proiectul a dus la îmbunătăţirea serviciilor socio – educaţionale oferite la nivelul Municipiului Galaţi şi oraşului Cahul. Primăria Municipiului Galaţi şi Primăria Cahul îşi propun dezvoltarea serviciilor socio – educaţionale menite să răspundă nevoilor specifice identificate în cadrul familiilor dezavantajate de ambele părţi ale graniţei, prin intermediul dezvoltării cooperării transfrontaliere.
  Responsabili elaborare/management proiect: Filoti Mihaela - Director Centru, Palade Viorica - Director Directia Administratie Publica Locală, Dafinoiu Daniela - Sef Centru, Sindile Mihai, Mocanelu Aneta, Serea Carmen, Stamate Silvia.

Serviciu de interes public fara personalitate juridica, aflat in subordinea Centrului Multifunctional de Servicii Sociale, creat ca urmare a proiectului cu finantare nerambursabila, pentru a furniza servicii sociale de zi pentru prevenirea abandonului scolar sau altor situatii de vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziunea sociala a copiilor din familii in dificultate.

Servicii oferite:

 • consiliere sociala, psihologica si juridica
 • servicii socio- educationale
 • servicii extracurriculare si recreative
 • servirea mesei de pranz
 • logopedie
 • ergoterapie
 • kinetoterapie si masaj

Activitati derulate:

activitati de informare si educatie, in completarea activitatilor scolare, recreere-socializare, terapii de recuperare, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, instruire in folosirea calculatorului (club informatica) activitati de consiliere si sprijin pentru parinti sau reprezentantii legali, asigurarea mesei calde zilnic, pe perioada saptamanii, transportul copiilor cu microbuzul centrului, organizarea de serbari, aniversari, vizite, tabere de vara, etc.

Procedura de acces la serviciile centrului

Criterii de selectie a beneficiarilor:

Pot obtine calitatea de asistat al centrului, in limita locurilor disponibile si a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite, beneficiarii copii care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • Beneficiarii copii cu varsta intre 7-14 ani
 • Venitul/membru de familie sub salariul minim brut pe tara
 • Domiciliul stabil in municipiul Galati

Documente necesare accesului in centru

 • Cerere inregistrata la Agentia Alternativa
 • Copie după actul de identitate (al parintilor )
 • Copie după certificatul de nastere al copilului
 • Exudat faringian
 • Examen coproparazitologic
 • Aviz epidemiologic (eliberat de catre medicul de familie)
 • Alte acte medicale
 • Adeverinta de venit eliberate de catre angajator sau adeverinte de venit eliberate de administratia finaciara Galati ca nu incasati venituri impozabile

Documente consultative

Date de contact:


 • Adresa: Galati, Str. Basarabiei, nr 26
 • Telefon/Fax: 0236/479425
 • Email: agentia_galati@yahoo.com

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 44.210.85.190

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Resurse Umane si Salarizare : +40 0236/307786
 • Indemnizatie si Alocatie de stat : +40 0236/307796
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi