Centrul de zi vârstnici - Agenţia Alternativa

Proiecte derulate:

 • PROGRAMUL PHARE 2001 - Coeziune Economică şi Socială, Schema de Investiţii în servicii sociale, valoare proiect 219 450 Euro. Proiectul Agentia de Servicii Sociale Comunitare ALTERNATIVA. Proiectul a fost derulat în perioada 30.11.2003 - 31.05.2005. Proiectul, a vizat în primul rând noi servicii sociale pentru comunitatea locală defavorizată, constând în: servicii tip centru de zi pentru vârstnici singuri, în dificultate (socializare, recreere, terapie ocupațională, etc.), și servicii specifice centrelor de zi pentru copii cu dizabilități. Proiectul a asigurat odată cu dezvoltarea categoriilor de servicii sociale și reabilitarea unei aripi a corpului de clădire al Băii Comunale Galați, clădire aflată în stare de degradare. Prin HCL 304/14.04.2005, s-a aprobat continuitatea proiectului Phare prin Agenția de Servicii Sociale Comunitare Alternativa, care s-a constituit ca unitate de asistentă socială în subordinea Centrului Multifunctional de Servicii Sociale Galați.

  Responsabili elaborare/management proiect: Stamate Doina - Director Economic, Palade Viorica - Director Directia Administratie Publică Locală, Filoti Mihaela - Director Centru, Dafinoiu Daniela- Sef Centru, Suciu Mioara.
 • PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007 – 2013, AXA prioritară 1 – Sprijinirea Dezvoltării durabile a oraselor - poli urbani de creștere, Domeniul Major de Intervenție – planuri integrate de dezvoltare urbană. Proiect in implementare cu titlul Modernizarea Centrului multifuncțional de Servicii Socio-medicale pentru persoanele vârstnice. Valoare proiect 4.549.848,79 lei. Prin proiect se extind serviciile de tip centru de zi pentru varstnici la o capacitate de 100 beneficiari, se amenajeaza sala de club, sali terapie, cabinet de consiliere juridică, cabinet consiliere psihologică, cabinet consiliere socială, sală kinetoterapie. Se vor dezvolta serviciile alternative de îngrijire a persoanei vârstnice la domiciliu pentru un numar de 50 de beneficiari si servicii de monitorizare virtuală a stării vârstnicului prin introducerea ASISTENTULUI VIRTUAL la domiciliu pentru 40 dintre cazurile de vârstnici asistaţi.
  Responsabili elaborare/management proiect: Palade Viorica -Director Directia Administratie Publică Locală, Maxin Suciu Mioara, Macovei Ecaterina, Alupoaie Mihaela, Lacatuş Miţa

Centru de zi varstnici, contribuie la imbunatatirea calitatii vietii varstnicilor, la eliminarea tendințelor de izolare socială precum si la creșterea încrederii în propriile abilități.

Servicii acordate:

 • servicii de club
 • socializare și petrecere a timpului liber, integrare și reintegrare socială a vârstnicilor
 • consiliere juridică, socială, psihologică

Activitati derulate :

activitati specifice centrelor de zi – identificare a nevoilor sociale si prevenire a marginalizării sociale, reintegrare socială în raport cu capacitatea psihoafectivă, ajutor pentru menţinerea şi readaptarea capacităţilor fizice ori intelectuale, prin serviciile de recuperare prin kinetoterapie, educaţie medicală, acordarea de suport material, organizarea de activitati de socializare si recreere specifice varstei – cluburi de remy, sah, terapie ocupationala, dezbateri tematice, organizarea de aniversari, serbari, excursii, activitati de binefacere, etc.

Procedura de acces la serviciile centrului

Criterii de selectie a beneficiarilor:

Pot obtine calitatea de asistat al centrului, in limita locurilor disponibile si a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite, beneficiarii varstnici care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • Varsta peste 60 de ani
 • Domiciliul in municipiul Galati
 • Venitul pana la nivelul salariului minim brut pe tara/membru de familie
  • Documente necesare:

   • Cerere solicitare servicii prin Centrul de zi persoane varstnice
   • Cupoane de pensie aferente veniturilor încasate lunar (cupon indemnizaţie de handicap, indemnizaţie soţ supravieţuitor, indemnizaţie veteran de război sau văduvă de război, etc.);
   • Acte de indentitate

   Documente consultative:

   Date de contact:
   • Adresa: Galati, Str. Basarabiei, nr 26 (in cadrul Baii Comunale Galati)
   • Telefon/Fax: 0236/479425
   • Email: agentia_galati@yahoo.com

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 44.210.85.190

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Resurse Umane si Salarizare : +40 0236/307786
 • Indemnizatie si Alocatie de stat : +40 0236/307796
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi