Serviciul Resurse Umane și Salarizare - Persoane cu handicap

Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav

Indemnizatii lunare pentru persoanele cu handicap grav

  Conform prevederilor art. 42, alin. (4) din Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ”părinții sau, după caz, reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare”.

  Plata indemnizaţiei se face pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în gradul grav de handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, după caz și se asigură de primăriile în a căror rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap.   Indemnizaţia se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii şi încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineşte condiţiile care au dus la stabilirea dreptului, conform prevederilor legale în vigoare.

  În vederea obținerii dreptului la indemnizație lunară, persoanele îndreptățite vor depune la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați cu următoarele documente:

Copii (între 0 – 18 ani)

 • Cerere tip reprezentant legal ( Descărcare);
 • Declarație prelucrare date cu caracter personal ( Descărcare);
 • Declarație pe propria răspundere ( Descărcare);
 • Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (gradul grav handicap cu asistent personal ), copie xerox și original;
 • Opțiune eliberată de D.G.A.S.P.C. Galați original;
 • Certificat de naștere / act de identitate (cu domiciliul/sau reședința in municipiul Galați), copie xerox și original;
 • Adeverință negație de la primăria de domiciliu a persoanei cu handicap, în cazul în care persoana are doar reședința pe raza municipiului Galați;
 • Act de identitate al reprezentantului legal (părinte și/sau tutore), copie xerox și original;
 • Sentință judecătorească definitivă de numire a reprezentantului legal (tutore/curator) copie xerox și original, dacă este cazul;
 • Extras de cont pe numele reprezentantului legal.

Adulti

 • Cerere tip titular ( Descarcare);
 • Cerere tip reprezentant legal ( Descarcare);
 • Declarație prelucrare date cu caracter personal ( Descarcare);
 • Declarație pe propria răspundere ( Descărcare);
 • Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (gradul grav de handicap cu asistent personal ), copie xerox și original;
 • Opțiune eliberată de D.G.A.S.P.C. Galați original;
 • Certificat de naștere/act de identitate (cu domiciliul/sau reședința in municipiul Galați), copie xerox și original;
 • Adeverință negație de la primăria de domiciliul persoanei cu handicap, în cazul în care persoana are doar reședința pe raza municipiului Galați;
 • Decizie de pensie/Decizie asupra capacității de muncă + anexa în care se specifică gradul de invaliditate (original și copie)
 • Cupon pensie, copie xerox și original;
 • Act de identitate al reprezentantului legal (părinte și/sau tutore), copie xerox și original;
 • Sentință judecătorească definitivă a reprezentantului legal (tutore/curator) copie xerox și original, dacă este cazul;
 • Extras de cont pe numele persoanei cu handicap/reprezentant legal.

  Aprobarea dreptului la indemnizație se face prin dispoziția primarului, începând cu luna următoare depunerii cererii.

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 44.210.85.190

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Resurse Umane si Salarizare : +40 0236/307786
 • Indemnizatie si Alocatie de stat : +40 0236/307796
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi