Stimulent pentru nou-născut !!

Stimulentul financiar pentru nou-născuţii din Municipiul Galati se acordă conform prevederilor HCL nr. 137/ 31.03.2021.

Condiții de eligibilitate

 • cel puțin unul dintre părinți/părintele singur să aibă domiciliul stabil pe raza municipiului Galaţi de cel puțin 1 an înainte de data nașterii copilului;
 • nașterea copilului este înregistrată la o maternitate de pe teritoriul României;
 • să depună cererea în termen de 30 de zile de la externare, dar nu mai mult de 90 de zile de la naştere;
 • solicitantul nu are datorii restante la bugetul local.
 • depunerea unui dosar complet.
Acte necesare
 • cerere - declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială, prevăzută în Anexa A la prezenta Metodologie; ( Descarca)
 • actul/actele de identitate ale părintelui/părinților (copie și originalul pentru verificarea conformităţii);
 • certificatul de naștere al copilului nou-născut (copie și originalul pentru verificarea conformităţii), doar dacă acest document este emis de serviciul de Stare Civilă dintr-un alt U.A.T.;
 • biletul de ieșire din spital sau certificatul medical constatator al nașterii emis de către unitatea sanitară;
 • certificat de atestare fiscală din care să reiasă faptul că au achitat impozitele si taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar, după caz.
Cererea împreună cu toate documentele doveditoare se depune, pentru fiecare nou-născut, la Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Galati:
 • în format electronic, pe adresa de e-mail registratura_das @ primariagalati.ro ( Mailul va conţine în mod obligatoriu numele solicitantului, numele copilului pentru care se solicită dreptul şi, cel puţin, un număr de telefon valabil al solicitantului).
 • prin intermediul Poștei Romane;
IMPORTANT !!

Termenul de depunere al solicitării este de 30 de zile de la externare, dar nu mai mult de 90 de zile de la naştere;

Transmiterea unui dosar incomplet sau incorect completat atrage neacordarea stimulentului financiar pentru nou-nascuţi.

Stimulentul se acorda o singura dată fiecarei familii/familii monoparentale/părinte pentru fiecare copil după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, respectiv naşteri survenite începând cu data de 15 APRILIE 2021.

În cazul naşterilor gemelare, de tripleţi sau multipleţi stimulentul se va acorda pentru fiecare copil.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Galati – Serviciul Ajutoare Incalzire, telefon 0236-488-444 sau 0725-335-878.


ANUNT IMPORTANT !!

  Având în vedere HOTĂRÂREA NR.3 din data de 12.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgențe Galați, se sisteaza programul de lucru cu publicul, începând cu data de 15.04.2021 până la data de 15.05.2021, cu posibilitatea de prelungire a perioadei, cu excepția activitaților urgente și a celor ce se pot desfășura online.
  Beneficiarii de servicii sociale sunt rugați, în această perioadă, să folosească mijloacele de comunicare la distanță, e-mail: registratură_das@primariagalati.ro, telefon 0236/307.740.

organigrama compartiment-dezvoltare-servicii-sociale serviciul-autoritate-tutelara-si-asistenta-persoane-cu-handicap cantina-de-ajutor-social caminul-stefan-cel-mare caminul-sf-spiridon centrul-multifunctional-de-servicii-sociale centrul-medico-social-pechea centrul-de-locuinte-si-spijin-pentru-tineret centrul-de-locuinte-si-spijin-pentru-tineret-zimbru-2 centrul-de-urgenta-pentru-persoanele-fara-adapost centrul-de-ingrijire-si-asistenta agentia-pentru-servicii-sociale-comunitare-alternativa centru-multifunctional-de-recuperare-kids centrul-de-zi-copii-cu-dizabilitati centru-de-zi-prietenii-scolii centrul-de-ingrijire-si-asistenta ingirjire-la-domiciliu-pentru-varstnici subventii-si-finantari proiecte

DOCUMENTE CONSULTATIVE:

 • Transparenta venituri salariale conform Legii 153/2017 ( Descarca)
 • Organigrama si Statul de Functii DAS (H.C.L nr. 423/29.07.2021) ( Descarca)
 • Regulament de Organizare si Functionare (H.C.L nr. 423/29.07.2021) ( Descarca)
 • Regulament intern ( Descarca)
 • H.C.L. nr. 148/22.03.2018 ( Descarca)
 • Decizia nr. 681/19.02.2019 privind stabilirea programului de lucru ( Descarca)
 • Codul etic si de integritate ( Descarca)
 • Buletin Informativ ( Descarca)
 • Decizie constituire comisie paritară ( Descarca)
 • Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 pe anul 2020 ( Descarca)
 • Cerere tip - Domnule director executiv ( Descarca)
 • Cerere tip - inscriere in audienta ( Descarca)

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 3.215.177.171

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi