DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI


CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE “STEFAN CEL MARE SI SFANT”

Institutie de asistenta sociala a persoanelor varstnice, avand ca scop asigurarea de servicii de ingrijire si asistenta pentru varstnicii aflati in situatia de risc social. Centrul vizeaza promovarea calitatii vietii si a intereselor beneficiarilor si crearea conditiilor unei vieti demne si sigure a varstnicilor cu respectarea drepturilor fundamentale care stau la baza asigurarii serviciilor sociale – egalitatea sanselor, eliminarea discriminarii si marginalizarii sociale, libertatea de a alege, independnta si individualitatea, confidentialitatea si demnitatea umana.

Serviciile acordate:

 • servicii de asistenta sociala cu caracter primar (identificarea nevoilor, informare, consiliere si sustinere)
 • asistenta sociala specializata (constand in gazduire pe perioada nedeterminata, hrana, cazarmament, consiliere, ingrijire, recuperare, reabilitare si reinsertie sociala, servicii de socializare si recreere)
 • servicii socio-medicale (asistenta medicala curenta, consultatii si tratamente, ingrijire-infirmerie, dispozitive medicale, igiena corporala).

Procedura de acces la serviciile centrului

Criterii de selectie a beneficiarilor :

Pot obtine calitatea de asistat al centrului, in limita locurilor disponibile si a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite, beneficiarii copii care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • să aibă vârsta legală de pensionare
 • să aibă calitatea de pensionar
 • domiciliul în municipiul Galaţi
 • nu are spaţiu corespunzător de locuit sau menţinerea la domiciliu nu este posibilă din motive socio – medicale
 • starea psihică să îi permită inserţia în colectivitate
 • nu şi-a înstrăinat de bunăvoie locuinţa, înainte de depunerea cererii de internare
 • necesită îngrijire specializată din punct de vedere medical
 • nu are familie sau susţinătorii legali, iar în cazul în care există susţinători legali, aceştia nu-şi pot îndeplini obligaţiile de întreţinere datorită stării de sănătate, situaţiei economice sau sarcinilor familiale
 • să aibă referinţe bune din partea comunităţii (să nu fie cunoscut cu antecedente personale – violenţă, consum de alcool, etc.);
Internarea se face pe perioada nedeterminata dar nu are caracter definitiv.

Au prioritate la internare persoanele care se afla intr-una din situatiile urmatoare:

 • veteran de razboi
 • urmas de veteran de razboi
 • deportat
 • fosti detinuti politici
 • diagnosticat de medicul specialist cu afectiune psihica usoara

Documente necesare:

 • Cerere inregistrata la sediul unitatii
 • Copie dupa act de identitate
 • Copie dupa certificat de nastere
 • Copie dupa act de deces sot-sotie
 • Copie dupa hotarare definitiva de divort
 • Copie dupa actul de proprietate al imobilului de la adresa de domi ciliu consemnata in actul de identitate a persoanei care solicita internarea
 • Cupon de pensie din luna in care se depune cererea; in cazul in care nu are pensie, adeverinta de la Casa de Pensii, ca nu beneficiaza de pensie in sistemul de stat.
 • Declaratie notariala privind lipsa sustinatorilor legali, dupa caz
 • Declaratie notariala data de sustinatorul legal, ca in cazul cand contributia la taxa de intretinere a persoanei internate nu se mai acopera din pensia acesteia, sustinatorul legal se obliga ca va plati diferenta in functie de veniturile sale.
 • Adeverinta venituri (salarii) a sustinatorilor legali si membrilor acestora cu care locuiesc impreuna-acestia trebuie sa aiba domiciliul in actul de identitate la domiciliul sustinatorului legal, sa prezinte copie dupa actul de identitate a acestora pentru a se efectua calculul contributiei banesti ce-i revine la plata sustinatorului legal, pentru persoana ce se interneaza;
 • Persoanele cu domiciliul stabil consemnat la adresa sustinatorului legal, ca fiind in intretinerea lui trebuie sa prezinte declaratie notariala pe proprie raspundere ca nu realizeaza venituri
 • Membrii de familie ai sustinatorilor legali- elevi sau studenti, trebuie sa prezinte certificat de nastere si adeverinta de elev sau student.
 • Adeverinta de venit eliberata de administratia financiara a municipiului Galati pentru persoanele care solicita internarea.
 • Declartie notariala privind asumarea obligatiei de inmormantare, data de sustinatorul legal, dupa caz.
 • In cazul batranilor fara discernamant este obligatorie si anexarea copiei dupa actul de curatela, dupa caz.
 • Examen coproparazitologic
 • Adeverinta medicala ca nu sufera de boli contagioase si cronice (de la medicul de familie)
 • VDRL, MRF;
 • Copie dupa fisa medicala (de la medicul de familie);
 • copie actul de curatela (in cazul varstnicilor fara discernamant)
 • Acte si analize medicale
 • Avizul medicului specialist ca poate locui in colectivitate(de la medicul psihiatru)
 • examen coprobacteoriologic
 • test HIV/ SIDA
 • VDRL sau RPR
 • Radioscopie pulmonara -Spital TBC Galaţi (str. Ştiinţei nr. 117), Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei (str. Brăilei nr. 177), Spitalul General CFR Galaţi (str. Alexandru Moruzzi, Nr. 5-7)
 • Adeverinţă medicală că nu suferă de boli infecto-contagioase şi dermato-venerice (eliberata de medicul de familie)
 • Adeverință medicală care să ateste antecedentele personale patologice și tratamentele urmate (eliberata de medicul de familie)
 • examen psihiatric insotit de avizul medicului specialist ca poate locui in colectivitate (medic psihiatru)

Documente consultative

 • Actele necesare internarii
 • Ancheta sociala
 • Fisa de evaluare individuala
 • Chestionar de satisfactie
 • ROI Camin

DOCUMENTE CONSULTATIVE:

Date de contact:


Director: Musunoiu Novetschi Dan
Contabil sef: Salavastru Raluca
------------------------------------------------------
 • Adresa:Str. Razboieni, nr.15-17, Galati
 • Telefon/Fax: 0236/411263
 • Email: cpvstefancelmare@yahoo.com

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 18.206.12.157

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Resurse Umane si Salarizare : +40 0236/307786
 • Indemnizatie si Alocatie de stat : +40 0236/307796
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi