DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI


Birou dezvoltare servicii sociale, relații cu instituțiile de asistență socială si O.N.G.

Obiectiv: Susţinerea dezvoltării sistemului privat de asistenţă socială şi dezvoltarea de noi servicii sociale utile comunităţii prin încheierea de convenţii/parteneriate cu alţi furnizori de servicii sociale acreditați, publici și privați, prin care autoritățile publice locale împreună cu societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților, atragerea de resurse financiare externe şi folosirea acestora pentru realizarea obiectivelor Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galaţi;

Servicii: monitorizarea, dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale, acordate prin intermediul compartimentelor specializate din cadrul DAS precum și prin intermediul altor furnizori publici sau privați de servicii sociale.

Activități derulate: Biroul monitorizează activitatea organizațiilor subvenționate de la bugetul local, colaborează permanent cu acestea și cu alte servicii sociale în vederea analizării eficienței serviciilor, dezvoltării acestora și stabilirii priorităților de intervenție. Biroul organizează și realizează activitățile specifice contractării serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și privați; pregătește documentațiile necesare pentru a se încheia, în condițiile legii, contracte și convenții de parteneriat, contracte de finanțare, contracte de subvenționare pentru înființarea, administrarea, finanțarea și cofinanțarea de servicii sociale; monitorizează tehnic contractele de subvenționare.

Beneficiari: furnizori publici și privați de servicii sociale.

Impact: Biroul contribuie la întărirea relațiilor de colaborare cu sectorul societății civile și întărirea capacității organizațiilor neguvernamentale, creșterea rolului sectorului neguvernamental în dezvoltarea comunitară și sprijinirea organizațiilor în realizarea de parteneriate durabile în cadrul sectorului social cu administrația publică locală sau alți factori locali. De asemenea, sprijină organizațiile neguvernamentale din Galați pentru a contribui efectiv la dezvoltarea sustenabilă in comunitate a serviciilor sociale. Totodată, biroul promovează constientizarea cetățenilor privind importanța dezvoltării serviciilor sociale in comunitate ca mijloc de incluziune si combatere a sărăciei.

SUBVENTII. Reglementarea și aplicarea mecanismelor financiare reprezentate de Legea 34/1998 ca sprijin la dezvoltarea gamei de servicii sociale locale oferite grupurilor defavorizate

Un pas esențial în implicarea și dezvoltarea sectorului nonguvernamental, în dezvoltarea serviciilor sociale ale municipalității, l-a constituit mecanismul financiar prevăzut de Legea 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor si fundațiilor. Din anul 1999, Direcția responsabilă cu asistența socială (Direcția de Administrație Publică Locală) a elaborat documentația și a început lansarea procedurilor de selectare a ONG urilor locale cu activitate în domeniul social. Acest fapt a dus la o mai bună susținere a activităților O.N.G.-urilor de profil social, ce administrează unități de asistență socială, prin subvenționarea de la bugetul local a unor servicii sociale acordate prin unități de asistență socială organizate și funcționale.

Măsura a avut ca impact creșterea numărului organizațiilor neguvernamentale care au accesat fondurile publice, creșterea numărului serviciilor sociale de pe plan local fiind acoperită o paletă mai largă de nevoi sociale către care se orientează aceste servicii. De asemenea, s-a constatat dezvoltarea calității serviciilor acordate de sectorul societății civile ca urmare a rigorilor impuse prin folosirea unui personal calificat angajat și a monitorizarea serviciilor acordate. In ultimii ani organizatiile neguvernamentale au continuat sa isi consolideze rolul de furnizori de servicii si si-au extins activitatile inspre comunitatile rurale mai mici. In societatea romaneasca organizatiile neguvernamentale au indeplinit rolul de formare si dezvoltare de servicii sociale, altele decat cele oferite de stat. Astfel au fost dezvoltate servicii sociale care sa raspundă unor standarde de calitate ridicate si a fost instruit personal care sa poată realiza aceste servicii. Domeniile de activitate ale organizatiilor neguvernamentale din România, sunt: serviciile sociale, sănatătea, cultura, sport, mediu, afaceri, drepturile omului, educatie, filantropie, cooperare internationala si religie.
Suportul voluntar, filantropic, flexibilitatea, caracterul non-profit, calitatea serviciilor, existenta personalului specializat fac ca serviciile sociale furnizate de catre organizatiile societatii civile sa fie extrem de atractive pentru beneficiari.

Unitățile de asistență socială ale asociațiilor și fundațiilor subvenționate, până în prezent de la bugetul local, au acoperit cu următoarele categorii de servicii, nevoile de intervenție prioritar identificate la nivelul grupurilor vulnerabile:

 • servicii sociale și socio-medicale prin centre de zi sau servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice
 • servicii de sprijin și asistență pentru copii străzii
 • servicii de sprijin și asistenta pentru vârstnicii fără adăpost sau vârstnici abuzați
 • servicii sociale prin centre rezidențiale pentru copii și tinere în dificultate
 • servicii sociale de asistență cu cazare temporară pentru victime ale violenței domestice
 • servicii de sprijin cu cazare temporară pentru mame tinere fără suport familial
 • servicii sociale acordate prin centre de zi pentru copii din familii în dificultate/risc
 • servicii sociale prin centre de consiliere pentru membrii ai comunităților etnice
 • servicii sociale și socio-medicale acordate prin centre de zi pentru persoanele cu dizabilități

Legislatie aplicabila

Subvenții acordate în anul 2018 de la bugetul local

Date de contact:
 • Adresa: str. Fraternității nr. 1, Galați
 • Telefon: 0236-307-729
 • Email: ong@primariagalati.ro

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 3.236.46.172

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Resurse Umane si Salarizare : +40 0236/307786
 • Indemnizatie si Alocatie de stat : +40 0236/307796
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi