DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI


Directia de Asistenta Sociala si Servicii Publice Galati

Asistența socială, componenta a sistemului național de protecție sociala, prin măsurile și acțiunile specifice, are drept scop dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială. Asistenta Sociala - desemnează un ansamblu de instituții, programe, măsuri, activități profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, comunităților, cu probleme speciale, aflate temporar în dificultate, datorită unor motive de natură economică, socio-culturală, biologică sau psihologică.

Misiunea asumata: realizarea ansamblului de măsuri, programe, servicii specializate, de protejare a persoanelor, grupurilor vulnerabile și grupurilor cu oportunități reduse, aflate în dificultate pentru a raspunde nevoilor sociale individualte, familiale sau de grup, in vederea depasirii situatiilor de dificultate, pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale si promovarea incluziunii sociale.

Obiectivul intervenției asistentei sociale este de a sprijini pe cei aflați în dificultate să obțină condițiile necesare unei vieți decente, ajutându-i să-și dezvolte propriile capacități şi competenţe. Aceste persoane sau grupuri, pe o perioadă mai scurtă sau mai lungă, nu pot duce o viață activă fără un sprijin economic sau suport fizic, moral, social, cultural, din exterior. Acest ajutor are în vedere o perioadă limitată de timp, care durează până când persoana in dificultate își găsește resurse sociale, psihologice, economice pentru a putea duce o viață normală. Următoarele categorii de persoane constituie în mod special obiectul intervenției activităților de asistență socială:

 • familii sărace: familii fără venituri sau cu venituri mici in care unul dintre părinți este șomer, familii monoparentale, familii cu mulți copii al căror necesar depășește veniturile părinților; familii cu copii in care unul sau ambii părinți sunt plecați în străinătate;
 • copii care trăiesc în mediu familial și social advers, abandonați și instituționalizați;
 • persoane vârstnice cu boli cronice și degenerative fără susținători legali;
 • persoane cu handicap;
 • persoane abuzate;
 • minori delincvenți;
 • tineri neintegrați social;
 • alte persoane aflate în situaţii de risc ce necesită măsuri sociale de urgenţă;

Serviciile din cadrul DASSP. Serviciile din structura Direcției de Asistență Socială și Servicii Publice, care organizează și acordă beneficii si servicii de asistență socială sau prin intermediul cărora se monitorizează activitatea furnizorilor de servicii sociale de drept public sau privat sunt:

Efect scontat:

 • Asigurarea de servicii sociale de calitate, flexibile, respectând standardele generale în domeniu.
 • Informarea continuă a beneficiarilor referitor la serviciile și prestațiile sociale acordate.
 • Colaborări cu instituții publice și ONG-uri, prin realizarea de parteneriate, proiecte și programe de combatere a marginalizării sociale.
 • Implementarea unor programe de prevenire a marginalizării sociale, a situațiilor de risc și a dependenței de sistemul de protecție socială.

CATEGORIILE SOCIALE beneficiare de serviciile actuale:

 • COPIII - beneficiază de servicii tip centre de zi, sau centre rezidențiale, servicii de recuperare, beneficii de asistență socială acordate familiei (alocații pentru susținerea familiei, indemnizații, etc) hrană caldă prin cantină și servicii de prevenire a abandonului scolar.
 • FAMILII ÎN DIFICULTATE CU VENITURI MICI - beneficiază de ajutor social, ajutoare de urgență (ajutoare de urgență pentru deces, datorii la întreținere, medicamente sau transport pentru intervenții medicale, tichete sociale), hrană caldă prin Cantina de ajutor social, servicii de informare și consiliere, sprijin pentru dobândirea de drepturi și servicii sociale.
 • VÂRSTNICI, beneficiază de VMG, ajutoare de urgență (medicamente, ajutor pentru acoperirea datoriilor la întreținere, tichete sociale), în funcție de evaluarea nevoilor socio-medicale ale acestora beneficiind, după caz, de hrană caldă, cazare temporara, supraveghere, servicii de recuperare prin kinetoterapie, masaj, ergoterapie, servicii de spălătorie, călcătorie, servicii specifice centrelor de zi, inclusiv socializare și întalniri de grup. De asemenea, vârstnicii pot beneficia de servicii de îngrijire acordate la domiciliu. Prin serviciile de specialitate, le sunt ocrotite interesele în relație cu terții și le sunt acordate servicii de informare, consiliere și sprijin pentru dobândirea de drepturi și servicii sociale.
 • PERSOANELE CU HANDICAP - în funcție de gradul de handicap, beneficiază de indemnizație de însoțitor, asistent personal, servicii specifice centrelor de zi pentru copii sau adulți, servicii specifice centrelor de recuperare (kinetoterapie, logopedie, ergoterapie) servicii de socializare, servicii de informare și consiliere, sprijin pentru dobândirea de drepturi și servicii sociale.
 • PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST ȘI TINERI ÎN SITUAȚII DE RISC – pot avea acces la beneficii de asistență socială, servicii de cazare temporară în regim de urgență, cazare temporară în centre rezidențiale, servicii de informare, consiliere socială, psihologică, servicii de sprijin pentru reintegrarea socială și servicii de dobândire a unor abilități de autogospodărire, servicii de sprijin pentru dobândirea de drepturi și servicii sociale.
 • BOLNAVI CRONICI SOMATICI asistați în centrele medico-sociale rezidențiale, beneficiază de îngrijire, supraveghere, asistență medicală, servicii de recuperare, socializare și ergoterapie și alte categorii de servicii în sistem rezidențial, pe perioada nedeterminată.
 • PERSOANELE AFECTATE DE VIOLENȚA DOMESTICĂ pot beneficia de servicii specializate prin centre cu servicii rezidențiale tip adăpost temporar pentru victime ale violenței domestice, de servicii de consiliere socială, juridică, psihologică.

BENEFICIARI AI SERVICIILOR SOCIALE CU CARACTER PRIMAR ȘI A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE:

 • 426 copii/lună beneficiari de servicii sociale acordate în centre de zi din care 41 copii cu dizabilități;
 • 30 copii/lunăbeneficiari de servicii sociale acordate în centre rezidențiale;
 • 84 tineri/lună cu vârsta peste 18 ani proveniți din instituții de ocrotire, beneficiari de locuințe și asistența rezidențială din care 28 beneficiari de locuințe pentru dobândire abilități de viață independentă;
 • 100-110 persoane /lună beneficiază de adăposturi de noapte în regim de urgență;
 • 130-140 varstnici /lună asistați în centre de zi;
 • Circa 40 persoane de etnie romaasistate lunar în centre de consiliere romi;
 • 650 persoane zilnic beneficiare de hrană caldă prin Cantina de ajutor social;
 • 100 persoane cu dizabilități/ lunabeneficiare de servicii asigurate prin centru de zi;
 • 10 persoane victime ale violenței domestice asistate lunar în centre comunitare;
 • 40 parinti / lunabeneficiari de servicii de consiliere;
 • Circa 25.000-30.000 persoanece beneficiază anual de servicii de informare, consiliere și sprijin;
 • 399 persoane/ lunăbeneficiare de asistență medico-socială și asistență paleativă în cadrul centrelor rezidențiale, din care 362 vârstnici;
 • 110 vârstnici /lună beneficiari de servicii de îngrijire la domiciliu;

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 18.206.12.157

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Resurse Umane si Salarizare : +40 0236/307786
 • Indemnizatie si Alocatie de stat : +40 0236/307796
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi