DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI


Serviciul Public de Asistenţă Socială, Consiliere Servicii Sociale, asistenţă pentru familie şi copil, vârstnici


Misiunea SPAS este de a asigura activitatea de prevenție și intervenție primară pentru persoanele singure și familiile aflate în dificultate. Asistența socială la nivelul SPAS se realizează prin acordarea de beneficii de asistență socială și furnizarea de servicii sociale. Scopul acestor intervenții îl reprezintă îmbunătățirea calității vieții acelor categorii defavorizate socio-economic, aflate în risc de marginalizare socială, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace și eforturi proprii un mod normal și decent de viață.

Beneficiari: familii și persoane aflate în nevoie socială, în risc de marginalizare socială.

Servicii: informare și consiliere, administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială, protecția și promovarea drepturilor copilului, consiliere și sprijin la întocmirea documentației necesare dobândirii unor drepturi sociale, întocmirea anchetelor sociale și a dosarelor.

Activități derulate: Monitorizare și planuri de intervenție pentru familii cu mulți copii și vârstnici în dificultate, persoane aflate în situație de risc, depistarea precoce a situațiilor de risc, prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și a violenței în familie, programe în vederea reintegrării sociale a persoanelor cu oportunități reduse.

Impact: îmbunătățirea situației categoriilor defavorizate socio-economic, aflate în risc de marginalizare socială.

Serviciul are ca atributii evaluarea nevoilor, informare și consiliere asupra beneficiilor de asistență socială ce pot fi acordate, asupra modalităţilor şi condiţiilor de dobândire a acestora, întocmirea documentației pentru: ajutorul social, ajutorul pentru încălzirea locuinței, ajutor pentru plata cheltuielilor cu înmormântarea, ajutorul de deces, ajutor pentru plata cheltuielilor cu întreținerea, ajutor pentru procurarea de medicamente, proteze, ajutoare de urgenta, tichete sociale. Serviciul are de asemenea ca atribuții informare și consiliere asupra modalităţilor şi condiţiilor de dobândire a alocației de susținere familiala si a indemnizației pentru creșterea copilului, servicii de consiliere socială și educatională a părintilor, protecţia și promovarea drepturilor copilului, monitorizare și planuri de intervenție pentru familii cu multi copii si vârstnici în dificultate, persoane aflate în situație de risc, depistarea precoce a situaţiilor de risc, prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a violenţei în familie, programe în vederea reintegrării sociale a persoanelor cu oportunitati reduse, implementarea unor programe de prevenire a marginalizării sociale, a situaţiilor de risc şi a dependenţei de sistemul de protecţie socială.

Asistența socială, componenta a sistemului național de protecție sociala, prin măsurile și acțiunile specifice, are drept scop dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială. Asistenta Sociala - desemnează un ansamblu de instituții, programe, măsuri, activități profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, comunităților, cu probleme speciale, aflate temporar în dificultate, datorită unor motive de natură economică, socio-culturală, biologică sau psihologică.

Misiunea asumata: realizarea ansamblului de măsuri, programe, servicii specializate, de protejare a persoanelor, grupurilor vulnerabile și grupurilor cu oportunități reduse, aflate în dificultate pentru a raspunde nevoilor sociale individualte, familiale sau de grup, in vederea depasirii situatiilor de dificultate, pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale si promovarea incluziunii sociale.

Obiectivele specifice ale Asistentei Sociale:

Obiectivul intervenției asistentei sociale este de a sprijini pe cei aflați în dificultate să obțină condițiile necesare unei vieți decente, ajutându-i să-și dezvolte propriile capacități şi competenţe. Aceste persoane sau grupuri, pe o perioadă mai scurtă sau mai lungă, nu pot duce o viață activă fără un sprijin economic sau suport fizic, moral, social, cultural, din exterior. Acest ajutor are în vedere o perioadă limitată de timp, care durează până când persoana in dificultate își găsește resurse sociale, psihologice, economice pentru a putea duce o viață normală. Următoarele categorii de persoane constituie în mod special obiectul intervenției activităților de asistență socială: familii sărace: familii fără venituri sau cu venituri mici in care unul dintre părinți este șomer, familii monoparentale, familii cu mulți copii al căror necesar depășește veniturile părinților; familii cu copii in care unul sau ambii părinți sunt plecați în străinătate;

 • copii care trăiesc în mediu familial și social advers, abandonați și instituționalizați;
 • persoane vârstnice cu boli cronice și degenerative fără susținători legali;
 • persoane cu handicap;
 • persoane abuzate;
 • minori delincvenți,
 • tineri neintegrați social;
 • alte persoane aflate în situaţii de risc ce necesită măsuri sociale de urgenţă;
  • Program de relații cu publicul:

   VMG, ALOCATII, AJUTOARE
   Luni Marti Miercuri Joi Vineri
   08:30 - 12:00
   13:00 - 15:00
   08:30 - 12:00
   13:00 - 15:00
   08:30 - 12:00
   13:00 - 15:00
   08:30 - 12:00
   13:00 - 15:00
   08:30 - 12:00
   INDEMNIZATII CRESTERE COPIL
   Luni Marti Miercuri Joi Vineri
   08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 - 13:00 - 15:00 08:30 - 12:00

   Program Audiente:

   Luni Marti Miercuri Joi Vineri
   - - - 13:00 - 15:00 -
   Date de contact:
   • Galati, Str. Fraternitatii nr.1
   • Telefon,Fax: 0236/317741,0236/317740
   • spas.galati.2014@gmail.com
   • alocatii_das@primariagalati.ro

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 18.206.12.157

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Resurse Umane si Salarizare : +40 0236/307786
 • Indemnizatie si Alocatie de stat : +40 0236/307796
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi