Esti aici:

12/17/2019

Anunt concurs promovare !!

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizează concurs de promovare in grad profesional imediat superior detinut pentru o functie publica de executie: Consilier, clasa I, grad profesional principal in Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Public de Asistenta Sociala, Compartiment Minoritati.

Condiţii de desfăşurare:
  Pentru a participa la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile codului administrativ
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor, proba scrisa si interviu.
  Probele stabilite pentru concurs:
 • proba scrisă în data de 21.01.2020, ora 11:00
 • proba interviului în data de 23.01.2020, ora 10:00
  Proba scrisa este programata la data de 21.01.2020, orele 11:00 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati, str. Fraternitatii nr. 1, iar interviul va avea loc intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati din Str. Fraternitatii nr. 1 in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și site-ul instituției, respectiv în perioada 17.12.2019 - 06.01.2020.
  Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G nr. 611/2011.

Bibliografia de concurs:
 • Constituţia României, republicată;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 50/2011 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 38/2010 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată;
 • H.G. nr. 577/2008 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii.

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 3.235.191.73

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi