Titlul proiectului “Instruirea funcționarilor publici în scopul sprijinirii procesului de dezvoltare economică”

Programul PHARE 2002
Proiectul a fost destinat pregătirii personalului în vederea creșterii ratei de absorbție a fondurilor nerambursabile. Prin acest proiect finanțat de Uniunea Europeana în cadrul Programului PHARE 2002, Componenta Fondul de Modernizare a Administrației Publice la Nivel Local, s-a realizat specializarea unui număr de 30 de angajați ai Consiliului Local al Municipiului Galați în scrierea și implementarea proiectelor aplicabile pentru finanțări externe care vizează administrația publica locala. Bugetul total al proiectului: 22.223 Euro, din care contribuție din fonduri PHARE: 20.000 Euro reprezentând 90% din buget iar contribuție Consiliu Local: 2.223 Euro reprezentând 10% din buget.

Responsabili elaborare / management proiect:

  • Palade Viorica - Director Directia Administratie Publică Locală
  • Macovei Ecaterina

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 34.207.247.69

Date contact
  • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
  • Telefon: +40 0236/307729
  • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
  • Fax: +40 0236/307799
  • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi