Centrul de zi pentru copii aflaţi în dificultate - Fundaţia “Familia”

Criterii de selecţie a beneficiarilor :
  • Criteriul economic - venituri reduse pe membru de familie;
  • Criterii sociale - starea de sănătate a membrilor familiei, condiţiile de locuit (în special cei care au condiţii precare de locuit), condiţii de educare şi îngrijire a copiilor din familie, numărul de copii aflaţi în întreţinerea familiei, situaţia şcolară – prioritate copii cu randament scăzut la învăţătură datorat unei alimentaţii necorespunzătoare sau neîncadrati în sistemul de învatamant, cu vârste cuprinse între 7- 15 ani (ciclul primar şi gimnazial).
Servicii sociale acordate : consiliere socială; consiliere psihologică; asistenţă şi îngrijire, servicii de tip educaţional; socializare şi recreere; masă caldă.

Activităţile derulate în centru : prevenirea abandonului şcolar prin activităţi educative şi de dezvoltare a abilităţilor practice, educaţie civică şi sanitară; activităţi culturale, de dezvoltare a abilităţilor de creaţie, întâlniri tematice, expoziţii, colinde, jocuri de îmbogăţire a vocabularului, a imaginaţiei, participarea la evenimentele locale organizarea unor activităţi variate de socializare şi petrecere a timpului liber - club de informatică, club sportiv, club de pictură-desen, club de muzică, jocuri recreative, excursii/vizite la instituţii de cultură, aniversări, serbări, concursuri.
Beneficiari : 50 beneficiari pe lună. Total 58 copii /2013
Impact: prevenirea marginalizării sociale, îmbunătăţirea statutului socio-economic al familiilor, identificarea şi angajarea persoanelor şomere din familiile beneficiare, îmbunătăţirea relaţiilor familiale, îmbunătăţirea atitudinii faţă de şcoală a părinţilor, prevenirea abandonului şcolar pentru copii, îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, încurajarea participării la viaţa socială şi însuşirea de comportamente civice şi morale adecvate vârstei copiilor.
Galerie foto:

Date de contact:
  • Adresa: Galati, Str. Barboşi nr.6, 800436
  • Telefon/Fax: 0236/477423
  • Email: fundatiaf@yahoo.com

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 34.207.247.69

Date contact
  • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
  • Telefon: +40 0236/307729
  • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
  • Fax: +40 0236/307799
  • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi