Serviciul Autoritate Tutelara, Asistenta Persoane cu Handicap

Misiunea serviciului este ocrotirea intereselor persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, precum şi a persoanelor care, deşi au capacitate de exerciţiu deplină, datorită unor anumite împrejurări prevăzute de lege, nu-şi pot apăra interesele.

Servicii: informare si consiliere sociala; întocmirea documentațiilor și soluționarea cererilor privind acordarea beneficiilor de asistență socială (alocația de stat, gratuități transport urban pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora); instituirea curatelei minorului/persoanelor în vârstă, bolnave, cu infirmități fizice, instituirea tutelei interzisului; încuviințarea dobândirii/ înstrăinării unor bunuri de catre minori/interzis judecătoresc; încuviințarea folosirii unor sume de bani de catre titularii minori/interzis judecătoresc; numirea unui curator pentru minor/interzis judecătoresc în dosarul succesoral; asistarea persoanelor vârstnice la biroul notarial în vederea încheierii de acte juridice de înstrăinare a unor bunuri, cu clauza de întreținere și habitație viageră; monitorizarea activității asistentului personal al persoanei cu handicap; anchete sociale pentru minori în cazul divorțurilor; rezolvarea solicitărilor instanţelor de judecată, unităţilor de ocrotire pentru minori sau a altor instituții sociale care acordă sprijin persoanelor vârstnice sau persoanelor cu handicap.

ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII
Alocatiile sunt acordate din fondurile de la bugetul de stat, dosarele fiind pregătite în cadrul Serviciului Autoritate Tutelară, Asistență Persoane cu Handicap și înaintate către AJPIS, baza legala fiind Legea 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, actualizată și Normele metodologice de aplicare. Beneficiarii sunt toți copii în vârsta de până la 18 ani precum și tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, până la terminarea acestora (cu părinți al căror domiciliu este în municipiul Galați).
ACTE NECESARE

GRATUITATI TRANSPORT URBAN
Serviciul Autoritate Tutelară, Asistență Persoane cu Handicap, gestionează și acordarea gratuităţii la transportul urban în comun pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, pentru însoțitorii persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum și pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav (cu domiciliul în municipiul Galați) in baza Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizată si HG 268/2007 pentru a probarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006. ACTE NECESARE (2)

CARD LEGITIMATIE PENTRU PARCARE GRATUITĂ
Serviciul Autoritate Tutelară, Asistență Persoane cu Handicap, gestionează și acordarea cardurilor legitimație pentru parcare gratuită pentru persoanele cu handicap mediu, accentuat si grav, conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizată, HG 268/2007 pentru a probarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 si Ordinului 223/2007 a Ministerului Muncii, Familiei, Egalității de Șanse, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap. ACTE NECESARE

NUMITEA CURATORULUI SPECIAL SI AUTORIZAREA ACTELOR DE DISPOZITIE ALE MINORULUI/INTERZISULUI JUDECĂTORESC
Serviciul Autoritate Tutelară, Asistență Persoane cu Handicap asigură protecția copiilor cu vârste cuprinse între 0-18 ani, și a persoanelor puse sub interdicție de către instanța judecătorească, asigurând respectarea drepturilor acestora și întocmind documentația necesară cf. Legii 287/2009 privind Codul Civil, OUG 79/2011 și legea 60/2012 privind aprobarea OUG 79/2011; Legea 214/2013 pentru aprobarea OUG 4/2013. ACTE NECESARE (4)

ASISTAREA PERSOANELOR VARSTNICE LA BIROUL NOTARIAL PENTRU INCHEIEREA UNOR CONTRACTE DE ÎNTREȚINERE
Serviciul Autoritate Tutelară, Asistență Persoane cu Handicap asigură protecția persoanei vârstnice și respectarea drepturilor acesteia în cazul încheierii unor contracte de întreținere, conform Legii 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată. ACTE NECESARE (5)

MONITORIZAREA ASISTENŢILOR PERSONALI PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP GRAV
În conformitate cu prevederile Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, rolul Serviciului Autoritate Tutelară din cadrul DASSP este de a monitoriza atribuțiile și obligațiile ce le revin asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situației acestora, astfel încât acestea să primească îngrijire specială la nivelul la care situația o cere. Serviciul întocmește un referat social prin care recomanda sau nu angajarea asistentului persoana pentru persoana cu handicap grav. Periodic, efectuează rapoarte de vizita la domiciliu bolnavului pentru a se constata modul prin care asistentul personal respecta planul individual de servicii și sarcinile prevăzute în fisa postului. Dosarul de angajare al asistentului personal se pregătește în cadrul Biroului Management Resurse Umane al Primăriei Municipiului Galați.

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
09:00 - 12:00 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00 -
Date de contact:
  • Adresa: Galati, str Traian, nr 93, Bl A4, parter
  • Telefon/Fax:0236/307749

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 34.207.247.69

Date contact
  • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
  • Telefon: +40 0236/307729
  • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
  • Fax: +40 0236/307799
  • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi