Titlul proiectului: Agenția Comunitară de Servicii Sociale ALTERNATIVA

SURSA FINANTARE: Programul PHARE 2001 - Coeziune Economică şi Socială, Schema de Investiţii în servicii sociale. Valoare proiect .

VALOARE PROIECT: 219 450 Euro

DESCRIERE PROIECT:

Proiectul, a vizat în primul rând noi servicii sociale pentru comunitatea locală defavorizată, constând în: servicii tip centru de zi pentru vârstnici singuri, în dificultate (socializare, recreere, terapie ocupațională, etc.), și servicii specifice centrelor de zi pentru copii cu dizabilități. Proiectul a asigurat odată cu dezvoltarea categoriilor de servicii sociale și reabilitarea unei aripi a corpului de clădire al Băii Comunale Galați, clădire aflată în stare de degradare.

Proiectul a dus la dezvoltarea serviciilor pentru vârstnici, asigurând funcționalitatea unui Centru de zi vârstnici cu servicii de consiliere socială juridică, psihologică, terapie ocupațională, socializare și recreere pentru circa 55 vârstnici beneficiari și la dezvoltarea de servicii sociale locale pentru copii cu dizabilități prin înființarea unui Centru de zi pentru copii cu dizabilități, având ca grup țintă circa 50 copii cu handicap locomotor, și neuropsihic mediu sau cu dizabilități temporare. In cadrul centrului de zi copii au fost acordate: servicii de consiliere socială, juridică, psihologică, servicii de ergoterapie (ludoterapie, meloterapie, terapie cognitivă, art terapie), servicii de recuperare – kinetoterapie și masaj pentru recuperarea echilibrului, îmbunățățirea coordonării, mișcărilor, redobândirea funcțiilor pierdute, logopedie – pentru îmbunătățirea și corectarea pronunției. Serviciile centrului de zi copii au permis educația preșcolară, pregătirea pentru o eventuală integrare socială, a copiilor neînscriși în nici o instituție de învățământ, paralel cu aplicarea tratamentului de recuperare, ce a permis dezvoltarea potențialului, reducerea limitelor dizabilității și mai ales eliminarea tendințelor de izolare socială, ameliorarea calității vieții și creșterea încrederii în propriile abilități.

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului PHARE 2001 - Coeziune Economică şi Socială, Schema de Investiţii în servicii sociale, având valoarea de 219 450 Euro, și fiind derulat în perioada 30.11.2003 - 31.05.2005. Prin HCL 304/14.04.2005, s-a aprobat continuitatea proiectului Phare - Agenția de Servicii Sociale Comunitare Alternativa, care s-a constituit ca unitate de asistentă socială în subordinea Centrului Medico-Social Galați. Începând cu anul 2006 s-au stabilit tarifele pentru acordarea acestor servicii și pentru categorii de persoane cu venituri mai mari decât cuantumul stabilit în cazul gratuității acestora.

Responsabili elaborare / management proiect:

 • Stamate Doina - Director Economic
 • Palade Viorica - Director Directia Administratie Publică Locală
 • Filoti Mihaela - Director Centru
 • Dafinoiu Daniela- Sef Centru
 • Suciu Mioara

In prezent, ca urmare a proiectelor derulate, a sustenabilității și dezvoltării serviciilor existente, în cadrul Agenției sunt asigurate patru categorii majore de servicii de asistenţă socială, respectiv:

 • Centrul de zi copii cu dizabilitati, pentru copii cu grad de handicap ușor, mediu și accentuat, proveniți din familii cu venituri reduse.
 • Centru de zi “Prietenii Scolii” , cu servicii sociale cu caracter primar pentru prevenirea abandonului școlar sau altor situații de vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziunea socială a copiilor şcolari cu vârstă cuprinsă între 6 – 14 ani, din familii cu venituri reduse.
 • Centrul de zi vârstnici cu servicii de club, socializare și petrecere a timpului liber, integrare și reintegrare socială a vârstnicilor, consiliere juridică, socială, psihologică.
 • Servicii de Ingrijire la domiciliu vârstnici cu servicii sociale și servicii specializate de natură socială și socio-medicală – îngrijire la domiciliu, consiliere socială, psihologică, servicii de suport pentru vârstnici cu dependenţă de servicii socio-medicale.

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 34.207.247.69

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi