Titlul proiectului : Centrul de Urgență “Șansa”

Programul de interes național "Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgenta" al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale si Familiei
Servicii noi pentru persoanele fără adăpost au fost posibile prin înființarea Centrului de Urgență “Șansa”, ca răspuns la nevoia locală de asigurare a unui adăpost în regim de urgență pentru populația vulnerabila din municipiu. În rândul grupurilor vulnerabile țintă au fost incluse persoane adulte cu vârsta minimă de 18 ani, fără adăpost, familii evacuate din locuințe ca urmare a aplicării legislației privind retrocedările imobilelor naționalizate (Legea 10/2001), vârstnici abandonați de propriile familii, tineri externați din centrele de plasament, care nu au fost cuprinși într-o forma de asistenta comunitara, alte persoane care necesita adăpost de urgenta până la soluționarea situației sociale, inclusiv persoanele care au pierdut locuința din diverse motive si nu au resursele materiale necesare asigurării unei locuințe și nici nu sunt beneficiare ale unor alte servicii sociale care acorda găzduire. Servicii noi pentru comunitate aduse de proiect: cazare pe perioada determinată, hrană, consiliere, sprijin pentru dobândirea de acte de identitate, educație pentru sănătate, asistență medicală primară. Centrul de urgență pentru persoane fără adăpost, este aflat în subordinea Căminului pentru Persoane Vârstnice “Sfântul Spiridon” din Galați, fiind situat în fosta secție “Medicală” a Spitalului “Elisabeta Doamna” (Str. Traian nr. 290).

Capacitatea inițiala a așezământului a fost de 24 de locuri. În prezent, Centrul funcționează la o capacitate de 100 locuri.

Responsabili elaborare / management proiect:

  • Subasu Adrian- Director Centru
  • Palade Viorica - Director Directia Administratie Publică Locală
  • Gogot Gina – Sef Centru

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 34.207.247.69

Date contact
  • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
  • Telefon: +40 0236/307729
  • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
  • Fax: +40 0236/307799
  • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi