Titlul proiectului “Centrul Social Comunitar pentru Familii în dificultate“

Servicii noi pentru familii în dificultate au fost posibile prin derularea proiectului Centrul Social Comunitar pentru Familii în dificultate. Proiectul s-a adresat unui număr de 150 familii în dificultate identificate în municipiul Galați în anul 2006, cu un venit sub 200 lei/membru de familie. Proiectul a vizat prevenirea sau limitarea situațiilor de dificultate sau vulnerabilitate, care pot duce la marginalizarea sau excluziunea socială a familiilor în dificultate din municipiul Galați. Serviciile acordate în cadrul proiectului au fost: consiliere socială, consiliere psihologică, consiliere juridică, informare și orientare profesională, activități de sprijin material de urgență (alimente de bază, medicamente, materiale de curățenie și igienico-sanitare, rechizite școlare, caiete speciale, manuale școlare, culegeri, îmbrăcăminte, încălțăminte, echipament școlar, cazarmament, mic mobilier pentru asistați). Proiectul s-a derulat cu un buget total de 55.430 euro, din care suma solicitata de la autoritatea contractanta: 49.830 euro iar cofinanțare Consiliul Local Galați: 5600 euro. Durata de derulare: 12 luni, în perioada 16.02.2006 - 15.02.2007

Responsabili elaborare / management proiect:

  • Palade Viorica - Director Directia Administratie Publică Locală
  • Macovei Ecaterina

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 34.207.247.69

Date contact
  • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
  • Telefon: +40 0236/307729
  • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
  • Fax: +40 0236/307799
  • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi