Titlul proiect: Inființarea Centrului Alzheimer și reabilitarea serviciilor conexe Centrului Medico Social Galați

SURSA DE FINANTARE : Programul Operational Regional, Axa prioritară 3, DMI 3.2.

VALOARE PROIECT: 3.499.670,08 lei
GRUP TINTA: 30 persoane cu Alzheimer.
DESCRIERE PROIECT:

In atentia proiectului se afla categoria sociala cea mai defavorizata, a vârstnicilor, atât din punct de vedere al veniturilor lunare foarte mici, al nevoilor socio-medicale identificate şi a gradului de dependenţă faţă de aceste servicii cât şi al ofertei existente de servicii sociale şi socio-medicale la nivel local. Nu există pe plan local şi nici la nivelul Judeţului Galaţi un Centru destinat îngrijirii persoanelor cu Alzheimer. Serviciile propuse în cadrul proiectului, prin CENTRUL ALZHEIMER aduc îmbunătăţiri majore infrastructurii serviciilor sociale existente, asigurând servicii sociale specializate ce vor duce la creşterea calităţii vieţii vârstnicilor cu aceasta afecţiune, respectându-se imperativul european al egalităţii de şanse şi al calităţii serviciilor oferite. Proiectul va asigura extinderea şi modernizarea actualului imobil al Centrului Medico-Social Galaţi prin înființarea și dotarea unui nou corp de clădire care va deservi un număr de 30 de persoane diagnosticate cu Alzheimer.

Responsabili elaborare/management proiect:
 • Palade Viorica
 • Maxin Suciu Mioara
 • Macovei Ecaterina
 • Alupoae Mihaela
 • Filoti Mihaela
 • Ionescu Ionica
 • Iftimiu Daniela

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 34.207.247.69

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi