Titlul Proiectului “Prietenii școlii”

SURSA FINANTARE:PROGRAMULUI DE VECINĂTATE ROMÂNIA – MOLDOVA PHARE CBC 2006, cod RO2006/018-447.01.01.40

VALOARE PROIECT: 149.088 euro

PERIOADA IMPLEMENTARE:17.08.2008-18.09.2009

DESCRIERE PROIECT:

Proiectul Prietenii scolii, a fost aplicat în anul 2009, în cadrul PROGRAMULUI DE VECINĂTATE ROMÂNIA – MOLDOVA PHARE CBC 2006, cod RO2006/018-447.01.01.40 Având o valoare de 149.088 euro, s-a derulat în perioada 17.08.2008-18.09.2009.
Proiectul a avut ca scop promovarea cooperării transfrontaliere, implicit dezvoltarea sistemelor de asistenţă socială din Municipiul Galaţi şi oraşul Cahul, înfiinţarea centrului de zi ”Prietenii Şcolii” destinat copiilor şcolarizaţi proveniţi din familii cu venituri reduse şi care reprezintă risc de abandon şcolar. Proiectul a dus la îmbunătăţirea serviciilor socio – educaţionale oferite la nivelul Municipiului Galaţi şi oraşului Cahul. Primăria Municipiului Galaţi şi Primăria Cahul îşi propun dezvoltarea serviciilor socio – educaţionale menite să răspundă nevoilor specifice identificate în cadrul familiilor dezavantajate de ambele părţi ale graniţei, prin intermediul dezvoltării cooperării transfrontaliere.

Proiectul a organizat inițial o serie de seminarii de lucru și de informare tematice pentru a facilita transferul de cunoştinţe (know-how) ce va contribui la stabilirea unui model de intervenţie socio-educaţionalǎ (cele mai bune practici şi proceduri) specific problematicii copiilor proveniţi din familii dezavantajate, având în perspectivă îmbunǎtǎţirea serviciilor sociale furnizate în cele douǎ localitǎţi şi consolidarea cooperǎrii transfrontaliere.

Proiectul a dus la identificarea şi monitorizarea unui model de intervenție socio-educațională reprezentat de un centru de zi adresat problematicii copiilor şcolarizaţi proveniţi din familii dezavantajate. Funcționarea acestui centru a dus la reducerea numărului de copii cu risc de abandon şcolar, la îmbunătăţirea rezultatelor şcolare pentru copiii asistaţi în Centrul de zi “Prietenii Scolii”. De asemenea s-a asigurat suplimentarea alimentaţiei copiilor defavorizați, prin masa de prânz sau hrana rece pentru week-end asigurată acestora. Serviciile acordate în cadrul proiectului au constat în consiliere socială, consiliere psihologică, consiliere juridică, servicii socio-educaţionale, servicii extracurriculare şi recreative, oferirea mesei de prânz, acordarea de hrană rece pentru week-end.

In rândul rezultatelor menționăm și îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere România – Republica Moldova in domeniul asistenței sociale, diversificarea serviciilor de asistenţă socială menite să răspundă nevoilor familiilor dezavantajate în întreţinerea copiilor şcolarizaţi creşterea calităţii vieţii persoanelor asistate. Proiectul continuă să funcționeze și în prezent, în cadrul Agenției Comunitare de Servicii Sociale ALTERNATIVA.

Responsabili elaborare / management proiect:

 • Filoti Mihaela - Director Centru
 • Palade Viorica - Director Directia Administratie Publică Locală
 • Dafinoiu Daniela - Sef Centru
 • Sindile Mihai
 • Mocanelu Aneta
 • Serea Carmen
 • Stamate Silvia

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 34.207.247.69

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi