. Titlul proiectului “Să înțelegem autismul”

Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 Prioritatea 3 „Promovarea activităților people-to-people” Măsura 3.1. 149 828 Euro, 16.04.2011-15.04.2012.
Proiectul „Să înțelegem autismul” este derulat în cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Prioritatea 3 „Promovarea activitǎṭilor people-to-people”, Mǎsura 3.1. Sprijin pentru administrația localǎ și regionalǎ, pentru societatea civilǎ și comunitǎṭi locale. Având în vedere că pe plan local serviciile destinate persoanelor cu autism erau insuficient dezvoltate, proiectul a propus în primul rând, instruirea specialiștilor din domeniul serviciilor sociale privind autismul, având ca perspectivă dezvoltarea acestor servicii.

Proiectul dezvoltă în cadrul parteneriatului transfrontalier Galați – Cahul schimburile de informație și cunoștințe, promovarea unei mai bune înțelegeri a problematicii autismului și sensibilizarea publicului larg față de problemele, nevoile persoanelor cu autism în general, având ca scop pregătirea specialiștilor, implicit dezvoltarea sistemelor de asistențǎ socialǎ din Municipiul Galați și orașul Cahul pentru a rǎspunde nevoilor copiilor cu tulburări din spectrul autist.Ca urmare a proiectului s-au consolidat relațiile de cooperare transfrontalieră România - Republica Moldova, s-au derulat seminarii tematice pentru specialiștii din România (Municipiul Galați) și Republica Moldova (Orașul Cahul), specialiști din domeniu (asistenți sociali, psihologi, psihopedagogi, medici neuropsihiatri etc.) au fost instruiți cu privire la metodele și tehnicile specifice utilizate în lucrul cu copiii autiști, stabilirea de modele de intervenție pentru copii cu autism, organizarea de campanii pentru o mai bună conștientizare și informare a publicului larg asupra problemelor și nevoilor persoanelor cu autism în general.

Responsabili elaborare / management proiect:

  • Iftimie Daniela- Sef Centru
  • Sindile Mihai
  • Palade Viorica - Director Directia Administratie Publică Locală
  • Serea Carmen
  • Stamate Silvia

Galerie foto:

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 34.207.247.69

Date contact
  • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
  • Telefon: +40 0236/307729
  • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
  • Fax: +40 0236/307799
  • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi