Titlul proiectului: Centrul de instruire “Viza pentru un alt standard de viaţă”

Programul Phare 2004-2006 Coeziune Economică si Socială Dezvoltare Resurse Umane. Măsuri de Incluziune Socială. Valoare 144 580 Euro, 02.05.2008- 30.04.2009.
Proiectul a asigurat formarea profesională și dezvoltarea abilităților personale, prin activități de socializare, managementul timpului, planificarea carierei, autocunoaștere, comunicare socială și abilități sociale, managementul informațiilor și al învățării, relaționare, etc, pentru 30 persoane cu dizabilităţi sau boli mintale cu vârsta între 18 - 40 ani din județul Galați, lucru care a contribuit la creșterea gradului de interacționare interpersonală, creșterea încrederii în forțele proprii și la optimizarea șanselor de reușită pe piața muncii.

Responsabili elaborare / management proiect:

  • Lazarescu Liliana
  • Dumitrache Tanţa
  • Palade Viorica - Director Directia Administratie Publică Locală
  • Alupoaie Mihaela

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 34.207.247.69

Date contact
  • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
  • Telefon: +40 0236/307729
  • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
  • Fax: +40 0236/307799
  • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi