Centrul de zi “Împreună” pentru copii defavorizaţi

Criterii de selecţie a beneficiarilor :
 • vârsta copiilor : 5 – 16 ani;
 • copii aflaţi în risc de abandon şcolar şi/ sau abandon familial proveniţi din familii dezavantajate cu mari probleme socio-economice
Servicii sociale asigurate: servicii educaţionale, asistenţă şi îngrijire, evaluare şi consiliere psihologică pentru copil şi familie, socializare şi petrecerea timpului liber, sprijin material (materiale didactice şi rechizite); hrană caldă.

Activităţi derulate : hrană caldă zilnic pentru copii şi hrană rece la sfârşitul săptămânii; activităţi instructiv/educative - sprijin şi îndrumare la pregătirea temelor şcolare, club intergeneraţional de informatică; activităţi mestesugăreşti şi de îndemânare; monitorizarea integrării şcolare prin vizite la şcoli şi discuţii cu cadrele didactice; activităţi recreative: jocuri, activităţi artistice, activităţi în aer liber, desen, pictură, obiecte ornamentale etc, vizite, aniversări, serbări, concursuri; conştientizare pentru mediu prin activităţi de ecologizare în baza parteneriatului cu Serviciul Public ADP; acordarea de produse de igienă şi curăţenie, materiale didactice; informarea şi consilierea părinţilor, implicarea părinţilor la activităţile gospodăreşti ale Centrului de zi, recrutare de voluntari, acţiuni comune cu alte instituţii sociale, şcoli, cămine, biblioteci, etc.

Beneficiari :50 copii / lună, total beneficiari 79 copii pe parcursul anului 2013

Impact: Îmbunătăţire vizibilă a situaţiei şcolare la majoritatea copiilor din cadrul centrului de zi. Îmbunătăţirea alimentaţiei şi sprijinirea cu bunuri materiale pentru copii, cultivarea sentimentului de solidaritate între generaţii prin organizarea de acţiuni comune. Promotor a numeroase acţiuni şi manifestări dedicate promovării incluziunii sociale a categoriilor defavorizate.
Galerie foto:

Date de contact:
 • Adresa: Galaţi,Str 1 Decembrie 1918,nr 25
 • Telefon/Fax: 0236 312212
 • Email: fundatiaimpreuna@yahoo.com
 • Web: www.fundatiaimpreuna.ro

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 34.207.247.69

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi