ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII

Acte normative:

 • Legea 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, actualizată
 • Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 61/1993, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii

Categorii de beneficiari:

 • toţi copiii în vârstă de până la 18 ani
 • tineri care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, până la terminarea acestora

Criterii de selecţie : copii ai căror părinţi au domiciliul în municipiul Galaţi

Documente necesare:

 • cerere pentru acordarea alocaţiei de stat (formular tipizat, anexă la legea 61/1993), formularul se găseşte în cadrul serviciului Autoritate Tutelară
 • certificatul de naştere al copilului
 • cărţile de identitate ale părinţilor (după caz, a tutorelui, a curatorului, a asistentului maternal)
 • certificatul de căsătorie al părinţilor
 • extras de cont de la bancă – pentru cei care doresc virarea alocaţiei de stat într-un cont (reprezentantul legal are posibilitatea să opteze cu privire la plata alocaţiei de stat, fie prin mandat poştal, fie în cont bancar)
 • formularul european E411 - pentru copii născuţi în altă ţară din comunitatea europeană (formularul se eliberează de către AJPIS cu sediul în Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr.46 bis)
 • hotărârea de plasament – pentru copii aflaţi în plasament familial
 • dosar cu şină

Cererile şi actele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept se depun la Serviciul Autoritate Tutelară şi Asistenţa Persoanelor cu Handicap

Statistici

Vizitatori astazi: 0
Total vizitatori: 2

Ip: 35.153.100.128

Date contact
 • Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania
 • Telefon: +40 0236/307729
 • Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740
 • Fax: +40 0236/307799
 • Email: registratura_das@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi